Inga bevis på att covidvaccinerna orsakar "turbocancer"

Det uppskattas att covidvaccinerna har räddat miljoner liv under pandemin men falsk och vilseledande information om deras säkerhet fortsätter att spridas på nätet. I mars 2024 delades påståenden om att unga kanadensiska läkare dör av mycket aggressiv "turbocancer" i svenska sociala medier. Bakom påståendena står en kanadensisk läkare som har spridit samma desinformation tidigare. Experter berättade för AFP att forskning och cancerstatistiker visar att det inte finns några bevis på detta.

"Den kanadensiske onkologen William Makis, som diagnosticerat över 20 000 cancerpatienter, berättar om den stora förekomsten av turbocancer efter vaccineringen", står det i ett svenskt Instagram-inlägg som publicerades av Läkaruppropet den 18 mars och som fått över 1 000 likes sedan dess. Läkaruppropet är en grupp som motsätter sig pandemirestriktioner och vacciner. AFP har också granskat påståenden som gjorts av gruppen tidigare.

Inlägget visar ett videoklipp med en intervju där William Makis, som presenteras som onkolog, gör gällande att vaccinerade kanadensiska läkare i de flesta fall dör av "hjärtproblem" och även av "blodproppar, lungemboli, stroke". Efter detta påstår han att en "stor delmängd" av läkarna dör av "väldigt aggressiv" cancer, så kallad "turbocancer". Han kopplar även "turbocancer" till vaccinerna mot covid-19.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) menar att vaccinerna mot covid räddat miljontals liv (arkiverad version) och att det inte finns några "bevis på ett ökat antal dödsfall kopplat till vaccination mot covid-19 i någon åldersgrupp" (arkiverad version).

Makis har även tidigare gjort liknande påståenden om dödsfall bland unga kanadensiska läkare som AFP har granskat t.ex. här. Experter berättade för AFP att det inte finns några bevis på en snabb ökning i antalet cancerfall efter vaccination mot covid. 

Image
En skärmdump av Instagram-inlägget med de falska påståendena (tagit 19.3.2024)

En omvänd bildsökning visar andra exemplar av videoklippet och genom dem kunde AFP hitta originalintervjun i sin helhet. Den publicerades av intervjuaren Jim Ferguson på X i oktober 2023. Ferguson är en före detta kandidat för Brexitpartiet i Storbritannien och grundaren av Freedom Train International, en platfom som är kritisk mot t.ex. Världsekonomiskt forum WEF och massvaccinering. AFP har rapporterat om desinformation kring WEF tidigare.

Videoklippet delades även på X and Telegram på svenska och påståendena sprids också på andra språk, såsom engelska, finska, rumänska, grekiska och slovakiska.

Ingen snabb ökning i antalet cancerfall efter vaccinering

Det finns inga bevis som tyder på en koppling mellan så kallad "turbocancer" och vacciner mot covid-19. AFP har också granskat påståenden om vaccinerna och "turbocancer" tidigare, t.ex. här och här.

"Turbocancer" är inte ett begrepp som är känt inom medicin. David Gorski, en av ledarna för bröstcancerprogrammet Michigan Breast Oncology Initiative, berättade för AFP i januari 2023 att begreppet "turbocancer" inte används av onkologer. En sökning efter "turbocancer" i PubMed, den största databasen för medicinska tidskriftsartiklar, i februari 2024 gav inga relevanta resultat.

Dessutom finns det inga bevis för ett ovanligt antal cancerfall efter vaccinering mot covid-19.

AFP intervjuade professor Lyonora Saxinger som specialiserar sig på smittsamma sjukdomar vid fakulteten för medicin och odontologi vid University of Alberta i Kanada. Offentligt tillgänglig cancerstatistik i Kanada släpar efter och de senaste  uppgifterna från Canadian Cancer Statistics är från 2020. Men Saxinger gick igenom opublicerad hälsosystemsdata för AFP och sade att de inte visar några bevis på en snabb ökning i antalet cancerfall till följd av vaccinering mot covid-19.

"Det finns inga bevis på en snabb ökning i antalet cancerfall", sade hon i ett mejl den 22 februari 2024. Hon förklarade dock att några fall upptäckts senare på grund av försenade diagnoser under pandemirestriktionerna som ledde till försämrad tillgänglighet till hälsovård. "Antalet cancerfall har ökat globalt i takt med att befolkningen åldras och andra faktorer, alltså det är viktigt att titta på trenderna under flera år och att titta på åldersstandardiserad incidens när det är möjligt", sade hon.

I en rapport som publicerades 2023 av Canadian Cancer Statistics (arkiverad version) gällande prognosen för 2023 står det att "den stadiga ökningen av antalet nya fall som diagnostiseras varje år främst beror på den växande och åldrande befolkningen i Kanada". Dessutom finns det ingenting i rapporten om att vacciner mot covid-19 ska ha påverkat antalet cancerfall utan det står att "effekter av covid-19-pandemin på cancerbekämpningen förväntas ha långsiktiga konsekvenser på utfall såsom dödlighet" till följd av förseningar inom diagnostik.

Saxinger sade att hälsosystemsdata som innehåller information fram till slutet av 2021 visar en minskning i antalet cancerfall som diagnostiserats 2020, och att det återgick till det tidigare mönstret 2021. "Fram till slutet av 2021 fanns det färre dödsfall av cancer än förväntade", lade hon till. Hon förklarade att vaccination mot covid-19 i Kanada till stor del ägde rum 2021 och de flesta fick sin första dos innan det tredje årskvartalet.

Dessutom visar data om antalet canceroperationer fram till 21 februari 2024 att de "följer tidigare års utveckling utan några snabba ökningar i antalet canceroperationer".

Saxinger nämnde flera studier som visa fördelar från covidvacciner för cancerpatienter. I en artikel (arkiverad version) som publicerades 2021 i Journal of Personalized Medicine observeras att risken för att dö är mer än tre gånger större bland ovaccinerade cancerpatienter som diagnostiserats med covid-19 jämfört med patienter som fått vaccinet. Forskning (arkiverad version) i JAMA Oncology från 2022 visar att en tredje vaccindos var kopplad med en lägre risk för infektion och de allvarliga resultaten av covid-19 i cancerpatienter.

En fallbeskrivning (arkiverad version) som publicerades i BMJ Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2022 beskrivs fallet av en patient som hade en typ av karcinom och vars tumör gick i remission efter vaccinering mot covid-19. Enligt beskrivningen tyder detta på att vaccinationen "stimulerade anticancerimmunitet och tumörtillbakagång".

Cancerfonden förklarar på sin webbsida att vissa personer med cancer har en större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19 och att de som har cancer bör vaccinera sig mot covid-19 om det inte finns några medicinska orsaker för att inte ge vaccinet.

Enligt det amerikanska cancerinstitutet US National Cancer Institute "finns det inga bevis på att vacciner mot covid-19 orsakar cancer, leder till återfall eller att sjukdomen fortskrider".

Image
Vaccination mot covid-19 i Mississauga i Kanada den 15 maj 2021. (AFP / Cole BURSTON)

Inga bevis på en ökning i dödsfall bland läkare enligt det kanadensiska läkarförbundet

I intervjuklippet i de svenska inläggen säger Makis inte vad han baserar sina påståenden på. AFP har dock granskat liknande påståenden som gjorts av Makis i januari 2023.

Makis skickade ett brev till det kanadensiska läkarförbundet Canadian Medical Association (CMA) där han skrev att han hade sammanställt en databas över 80 kanadensiska läkare som dog. Han kopplade fallen till covidvacciner och baserade siffrorna delvis på dödsrunor som publicerades på CMA:s webbsida. Brevet nämndes i Druthers, en tidning som Canadian Anti-Hate Network visat vara ägnad åt konspirationer om covid-19. Canadian Anti-Hate Network är en organisation som granskar hatgrupper.

AFP gick igenom dödsrunor och nyheter om dödsfallen av alla 80 läkare som nämns i artikeln i Druthers i en tidigare faktagranskning. Det fanns inga rapporter om att något av dödsfallen ska ha orsakats av vaccination. I 12 av dödsrutorna nämndes cancer som dödsorsak, inklusive en man som diagnostiserats med Hodgkins sjukdom flera år innan pandemin.

Då berättade CMA för AFP att dödsrunorna på webbsidan "aldrig bör ses som en uttömmande lista över dödsfall bland läkare eller som bevis för att stödja konspirationer kring vacciner mot covid-19 eller andra frågor".

I intervjuklippet som sprids i svenska sociala medier nämns läkare i 20- och 30-årsåldern. Den 19 mars fanns det dödsrunor från december 2022 till mars 2024 på CMA:s webbsida (arkiverad version). Det fanns sammanlagt 561 dödsrunor. Fem av dem gällde personer som dog innan de fyllde 40.

"CMA är inte medvetet om någon betydlig ökning i antalet dödsfall bland läkare sedan 2021. CMA är inte medvetet om en ökning i cancerfall bland läkare", sade förbundet till AFP i ett mejl den 13 februari 2024.

Enligt den kanadensiska regeringens säkerhetsuppgifter (arkiverad version) om vaccinerna mot covid-19 var "4 dödsfall förenliga med ett orsakssamband till immunisering" när det gäller rapporter om dödsfall efter vaccination. Mer än 105 miljoner doser av covidvacciner hade getts fram till och med den 3 december 2023, enligt regeringen.

I inläggen på sociala medier beskrivs Makis som onkolog. Men i en  artikel av Science Based Medicine om påståendena förklaras att Makis inte är onkolog utan en "nukleärmedicinsk läkare", som det står i domstolsdokument, eller en "nukleärmedicinsk radiolog", som det konstateras på hans ResearchGate-profil.  Makis var inblandad i en lång rättslig strid med hälsotjänster i Alberta i Kanada efter att han sades upp.

Kardiovaskulära komplikationer är mycket sällsynta

Makis lyfter också påståenden av den amerikanska kardiologen Peter McCullough. AFP har tidigare visat att hans påståenden om covidvacciner och hjärtsjukdomar är falska, t.ex. i denna faktagranskning från november 2023.

I faktagranskningen sade Stuart Ray, professor i medicin vid Johns Hopkins universitet som specialiserar sig i bl.a. virologi, att kardiovaskulära komplikationer är mycket sällsynta. "Vaccination för att förebygga covid-19 är mycket sällan kopplad till kardiovaskulära komplikationer – och de sistnämnda är oftare kopplade till covid-19", sade han till AFP den 4 oktober 2023.

Myokardit, d.v.s. hjärtmuskelinflammation, samt perikardit, d.v.s. hjärtsäcksinflammation, har kopplats till mRNA-vacciner som sällsynta biverkningar. Båda listas under "mycket sällsynta biverkningar" i faktabladen för vacciner av Pfizer (arkiverad version) och Moderna (arkiverad version) och på EMA:s webbsida.

Peter Liu, vicepresident för forskning och forskningschef vid Ottawa universitets hjärtinstitut, bekräftade detta i en intervju med AFP den 4 oktober.

— Det är sant att det finns sällsynta fall av myokardit och perikardit efter mRNA-vacciner och de är inledningsvis lite vanligare med Moderna än Pfizer och i allmänhet hos unga män, sade han.

— Förekomsten är ännu mycket, mycket låg, färre än åtta per miljon.

 Mats Börjesson, professor och överläkare vid Göteborgs universitet, lade till att "risken för myokardit vid covid-infektion är klart större, vilket sammantaget leder till en klart minskad risk för myokardit om man vaccinerat sig".  "Myokardit sekundärt till vaccinering innebär också en lindrigare variant än myokardit sekundärt till infektionen", sade han i ett mejl till AFP den 10 oktober. Han specialiserar sig bl.a. i idrottskardiologi.

AFP har granskat flera påståenden om vaccinerna mot covid-19 tidigare, t.ex. här och här.

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss