Om AFP

AFP Faktakoll är en avdelning inom Agence France-Presse (AFP), en flerspråkig och multikulturell nyhetsbyrå vars uppdrag är att förmedla korrekt, balanserad och opartisk rapportering av nyheter kontinuerligt oavsett när eller var i världen de inträffar.

AFP:s bevakning är oberoende, utan politiskt, kommersiellt eller ideologiskt inflytande, vilket garanteras i AFP:s grundstadga. Dessa åtagande återspeglas i AFP:s stadga och redaktionella riktlinjer, som återges här.

Ledning och styrning

AFP har en unik ställning enligt fransk lag, vilken ålägger nyhetsbyrån att aldrig kompromissa med korrektheten och objektiviteten i information den förmedlar eller kontrolleras av någon ideologisk, politisk eller ekonomisk gruppering. Som det framgår av AFP:s stadga finns ett tillsynorgan, kallat det Övre Rådet, vars uppgift är att säkerställa byråns kontinuitet och övervaka att den uppfyller dessa grundläggande skyldigheter.

AFP har också en styrelse som ansvarar för administrationen av byrån och väljer dess verkställande direktör (vd). Styrelsen består av Ordförande och vd Fabrice Fries, samt fem representanter från franska tryckta medier, tre regeringsföreträdare från Frankrikes kultur-, utrikes- och ekonomidepartement, två representanter från franska etermedier, tre ledamöter som valts av AFP:s personal och fem externa experter som valts ut av det Övre Rådet.

AFP:s årliga ekonomiska redogörelse och prognoser för utgifter granskas av en finanskommission som har till uppgift att kontrollera om de beräknade siffrorna kan förväntas leda till en balanserad budget.

Ledamöterna i det Övre Rådet, styrelsen och finanskommissionen är följande. 

AFP:s verkställande kommitté, som sköter byråns dagliga verksamhet, leds av ordföranden och vd (för närvarande Fabrice Fries), chefen för Global News (för närvarande Phil Chetwynd) och den verkställande chefen (för närvarande Dalila Zein). Den fullständiga organisationsplanen för den verkställande kommittén finns här.

Redaktionellt ledarskap

AFP:s redaktionella arbete leds av Phil Chetwynd, global chefredaktör, Sophie Huet-Trupheme, global nyhetschef, och Chris Otton, biträdande global chefredaktör.

AFP:s Faktakoll leds av chefredaktörerna för digitala granskningar vid byråns huvudkontor i Paris, med regionala redaktörer i Beirut, Hongkong, Johannesburg, Montevideo och Washington. De är bland annat:

Chefredaktör för digitala granskningar: Grégoire Lemarchand

Biträdande chefredaktörer: Sophie Nicholson och Julie Charpentrat

Regionala chefer: Rachel Blundy (Asien och Stillahavsområdet), Leila Macor (Latinamerika och Spanien), Nina Lamparski (Afrika), Bronwen Roberts (Europa), Khaled Soubeih (Mellanöstern och Nordafrika) och Arthur MacMillan (USA och Kanada).

Lär dig mer om redaktörerna och hela teamet bakom AFP:s Faktakoll här.

Partners och finansiering

AFP får sina intäkter från ett flertal källor, till exempel mediekunder, onlineplattformar och den franska staten.

År 2021 rapporterade AFP en omsättning på 309,5 miljoner euro. Mer information finns här.

Nedan följer en redogörelse av AFP:s viktigaste inkomstkällor. AFP utövar ett strikt redaktionellt oberoende när det gäller uppfyllnad av alla kontrakt med kunder.

Finansiering från den franska staten

AFP har ett avtal med den franska staten som är uppdelat mellan ett kommersiellt avtal om att leverera AFP-tjänster till franska regeringsdepartement och beskickningar utomlands, och ersättning för kostnaderna för byråns uppdrag i allmänhetens intresse. Detta beskrivs i detalj i 1957 års stadga som garanterar AFP:s oberoende från statlig eller annan påverkan. 

Medier

AFP får intäkter från tusentals mediakunder runt om i världen som prenumererar på AFP:s olika nyhetslinor i form av text, multimedia, foto, video och grafik.

Exempel på kunder i Europa är medieorganisationer som BBC, Brut, Deutsche Welle, France Télévisions, Funke Mediengruppe, Le Monde, Rai, Tamedia, The Times och Unidad Editorial. I Nord- och Sydamerika har AFP bland annat Caracol TV, Infobae, El Comercio, The New York Times och Radio-Canada som kunder. Al Jazeera, Al Arabiya, Al-Nahar och Sky News Arabia är exempel på kunder i Mellanöstern, medan Radiodiffusion Télévision Ivoirienne, Nation Media Group och Arise News är några av AFP:s kunder i Afrika. I Asien och Stillahavsområdet är AFP:s mediakunder bland annat South China Morning Post, SPH Media, Mediacorp, The Times of India, NHK och News Corp.

Google

I slutet av 2021 slöt AFP ett femårigt avtal med Google om så kallade närliggande rättigheter som innebär att internetjätten ska betala för användningen av nyhetsbyråns innehåll.

AFP undertecknade också två andra avtal över fem år. Det ena finansierar utvecklingen av "mobila berättelser," dvs vertikala videor formaterade för smartphones, och det andra avtalet är ett kontrakt för att utbilda journalister och journaliststudenter runt om i världen i digitala granskningsmetoder.

Med hänseende till det sistnämnda har AFP skapat en onlinekurs om digital journalistik för journalister och har publicerat korta instruktionsvideor för att dela med sig av tips online. Som en del av detta arbete med Google News Initiative har AFP också gjort faktagranskningar och samarbetat med medier för att motverka felaktig information i samband med det franska valet 2022.

Meta

AFP har ett avtal med Meta via dess program för faktagranskning av tredje part, där Meta betalar för att använda faktakollar från AFP på sina plattformar i sociala medier. Som en partner undersöker AFP:s Faktakoll potentiellt falskt eller vilseledande innehåll som rapporteras på Facebook och Instagram.

 AFP samarbetar också med Meta-ägda WhatsApp på tipslinjer för att bekämpa desinformation på nätet i Brasilien, Mexiko, USA (på spanska), Frankrike, Tyskland och Indien.

TikTok

AFP, tillsammans med mer än ett dussin faktagranskningsorganisationer, får ersättning av TikTok i flera länder i Asien och Oceanien, Europa, Mellanöstern och spansktalande Latinamerika för att kontrollera videor som eventuellt innehåller falsk information för intern moderering. TikTok tar bort videor som AFP:s team kommit fram till innehåller falsk information.

Europeiska Unionen

Sedan 2021 har AFP varit alltmer involverad i samarbetsprojekt mellan europeiska medier, forskare och andra experter som samfinansieras av Europeiska kommissionen och andra EU-institutioner, för att bekämpa desinformation. AFP får särskilda EU-medel för sitt deltagande i flera faktagransknings- och forskningsnätverk som tillhör European Digital Media Observatory (EDMO): DE FACTO i Frankrike, CEDMO i Tjeckien, Polen och Slovakien, EDMO BELUX i Belgien och Luxemburg, HDMO-Lakmusz i Ungern, GADMO i Tyskland och Österrike, BROD i Rumänien och Bulgarien, ADMO i Kroatien och Slovenien samt MedMO i Grekland, Cypern och Malta.   

AFP bidrar också till följande projekt som får finansiering från EU: 

  • EFCSN: ett projekt för att skapa och implementera riktlinjer för oberoende europeiska faktagranskningsorganisationer
  • Vera.ai: ett forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på desinformationsanalys, samt verifieringsverktyg med hjälp av AI
  • A European Perspective: ett projekt som samlar public service-medier som vill dela med sig av nyheter som ger en nya perspektiv i europeiska frågor
  • MediaNumeric: ett utbildningsprogram för europeiska studenter och unga yrkesverksamma om datakunskaper och om att motbevisa felaktig information
  • The European Newsroom: ett projekt som samlar nyhetsbyråer från hela Europa för att samarbeta kring olika ämnen, bland annat för hantera desinformation
  • Transmixr, en sammanslutning som utforskar innovativa sätt att utforma medieupplevelser
  • The European Data News Hub, en plattform som förser journalister med data och information om europeiska ämnen
  • European Narrative Observatory: ett projekt som samlar journalister och forskare för att analysera hur berättelser som cirkulerar i Europa formar eller sprider desinformation

AFP har också, tillsammans med Austria Press Agency (APA), deltagit i ett projekt som finansieras av Europeiska medie- och informationsfonden (EMIF) för att ge utbildning i faktagranskning till Ukrainas nationella nyhetsbyrå Ukrinform. EMIF inrättades av Europeiska universitetsinstitutet och Calouste Gulbenkian-stiftelsen.

Factstory

Factstory är ett dotterbolag till AFP som tillhandahåller skräddarsytt innehåll för företag och institutioner. Det arbetar som en separat enhet från moderbolaget AFP och dess material går under varumärket Factstory.

Juridisk information

Agence France-Presse är en självständig enhet som verkar i enlighet med kommersiella regler. Det är registrerat i handels- och företagsregistret i Paris under nummer 775 658 354.