EU:s läkemedelsmyndighet har inte sagt att coronavaccinerna var olämpliga för massvaccinering

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA), EU-myndigheten som övervakar läkemedel, godkände vacciner mot covid-19 i slutet av 2020. Vid en presskonferens i Strasbourg i november 2023 gjorde en ledamot gällande att EMA medgav i ett brev till meppar att vaccinerna inte var lämpliga för massvaccinering. Detta delades hundratals gånger i sociala medier på olika språk. Påståendet är falskt. EMA godkände vaccinet för att endast skydda de vaccinerade individerna men detta betyder inte att vaccinerna inte kunde användas för massvaccinering. Dessutom vet man i dag mer om vaccinernas effektivitet för att förebygga smittspridning än när de först kom på marknaden 2020.

I videon av presskonferensen står den nederländske meppen Marcel de Graaff inför kameran och förklarar att han hade skrivit till EMA för att be myndigheten att "dra tillbaka marknadsgodkännandet" av vaccinerna mot covid-19. I bakgrunden kan man se Europaparlamentets logo.

— Den här månaden fick vi ett svar från EMA på vårt brev och svaret innehåller chockerande fakta, fortsätter han.

De Graaff är medlem i det konservativa och euroskeptiska nederländska partiet Forum voor Democratie. I Europaparlamentet var han medlem i den högextrema politiska gruppen Identitet och Demokrati fram till slutet av 2022. Han slutade i gruppen på grund av vad han kallade dess "antirysska" opinioner och är nu inte med i någon politisk grupp i Europaparlamentet.

— EMA konstaterar tydligt att vaccinerna mot covid släpptes ut på marknaden uteslutande för individuell immunisering och absolut inte för kontrollen av smittan..., sade de Graaff vid presskonferensen om vaccinerna och EMA den 21 november 2023.

Han fortsätter med att hävda att "den massiva statliga kampanjen som gör gällande att vaccinet borde tas för att skydda ens föräldrar, grannar eller de svagare i samhället inte bara är oberättigad utan nonsens och inte baserad på fakta". 

Han lade till att enligt brevet från EMA borde "ingen yngre än 60 ha vaccinerats, med bara några få undantag".

Andra deltagare i presskonferensen talade om "dåliga satser" av vacciner och biverkningar som statliga myndigheter påstås inte ha publicerat.

Videon av presskonferensen finns på YouTube där den har visats mer än 100 000 gånger. Videoklipp av presskonferensen cirkulerade även i svenska sociala medier där de delats av Läkaruppropet som motsätter sig pandemirestriktioner och vacciner. De visades tusentals gånger på Instagram och Telegram och påståendena delades även på X och Facebook.

Image
En skärmdump av ett inlägg med de falska påståendena (tagit 12.12.2023)

Videon har delats i sociala medier också på andra språk, såsom nederländskafranskatyska, finska och bulgariska

Påståendena som gjorts vid presskonferensen är dock missvisande, enligt EMA:s brev och andra dokument som AFP gick igenom.

En riktig presskonferens och brev av EMA

Europaparlamentet bekräftade för AFP den 28 november att presskonferensen hade ägt rum i ett pressrum i parlamentet i Strasbourg en vecka tidigare. Rubriken till konferensen var "Chockerande bekräftelser om vacciner mot covid-19".

“Alla meppar har rätt att använda presskonferensrum för vilket ämne de vill”, berättade en talesperson för Europaparlamentet för AFP. ”Men endast presskonferenser som hålls av meppar som har en officiell roll (föredragande, ordförande, ledare av politiska grupper osv) sänds ut/spelas in och visas på Europaparlamentets webbsida”, enligt talespersonen. Det var inte fallet med den här presskonferensen (arkiverad version).

Brevet som de Graaff hänvisar till är tillgängligt i sin helhet på EMA:s webbsida (arkiverad version):

Image
En skärmdump från EMA:s webbsida (tagit 29.11.2023)

Brevet är daterat den 18 oktober och skickades till åtta meppar. Några av dem har uttryckt vaccinkritiska åsikter och spridit disinformation om vacciner tidigare, såsom Gilbert Collard och Virginie Joron från Frankrike och Mislav Kolakusic från Kroatien.

Brevet och andra dokument av EMA visar tydligt att de Graaffs påståenden är felaktiga.

Vaccinernas effektivitet mot smittspridning 

EMA skrev i brevet: "Ni har rätt att observera att vacciner mot covid-19 inte har godkänts för att förhindra smittspridning från en person till en annan. Indikationer är endast för att skydda vaccinerade individer."

I brevet står det även att EMA noterade i sina bedömningsrapporter att det fanns "brist på uppgifter om smittspridning" i de första kliniska studierna från 2020.

Som AFP skrev i en faktagranskning i oktober 2022 angav USA:s livsmedels- och läkemedelsverk FDA tydligt i en detaljerad rapport (arkiverad version) om resultat gällande vaccinerna att "data är begränsade för att uppskatta vaccinets effekt mot smittspridning av SARS-CoV-19 från individer som infekteras trots vaccinationen". I rapporten står det dock även att "påvisad hög effektivitet mot symtomatisk covid-19 kan övergå till övergripande förebyggande av smittspridning i populationer som har tillräckligt hög vaccinupptag."

EMA berättade för AFP den 29 november: "Vi gjorde det klart mycket tidigt, före något vaccin godkändes, att inverkan av vaccinet på överföring av virus inte skulle vara omedelbart känd. Våra experter (arkiverad version) förklarade detta i ett offentligt möte den 11 december 2020 och vid en presskonferens (arkiverad version) den 21 december 2020 angående det positiva yttrandet för Comirnaty [Pfizers vaccin]."

Efter de Graaffs presskonferens uppdaterade EMA webbsidan (arkiverad version) med frågor och svar om vaccinerna mot covid-19 och lade till frågan: "Minskar vaccinerna mot covid-19 överföring av viruset SARS-CoV-2?" Formuleringen ändrades senare till: "Är vaccinerna mot covid-19 godkända för att minska överföring av viruset SARS-CoV-2?"

Image
En skärmdump av EMA:s webbsida med den nya frågan (märkning tillagd av AFP; skärmdumpen tagen 7.12.2023)

"Vi publicerade informationen på vår FAQ-sida under de senaste dagarna eftersom vi såg att missförstånd och misinformationen fortsatte trots att vi klartgjorde frågan flera gånger under de senaste tre åren", berättade EMA för AFP.

I svaret till den nya frågan står det: "I början av pandemin bad tillsynsmyndigheterna företag att prioritera studier som uppskattade hur väl vaccinerna förebyggde allvarlig sjukdom och död. Tillsynsmyndigheterna bad inte företagen att titta på effekter av deras vacciner på smittspridning som ett krav för godkännande."

Också formuleringen av svaret har uppdaterats. Nu står det: "... hur väl vaccinerna mot covid-19 skyddade mot sjukdomen." Den andra meningen finns inte längre.

EMA lade till på webbsidan: "Det är svårt att mäta hur väl vaccinerna minskar smittspridningen i kliniska studier. Detta kan göras endast i real world studier som omfattar ett stort antal vaccinerade människor. Flera studier som genomfördes efter vacciner mot covid-19 godkändes har visat att de kan minska överföring av viruset."

Med andra ord betyder bristen på tidiga data om vaccinets effektivitet mot smittspridning inte att det inte var effektivt att förebygga allvarlig sjukdom. EMA skriver ingenstans i brevet att det skulle ha varit "olämpligt" att kräva vaccination eller att införa massvaccinering.

EMA förklarar i brevet att dess vetenskapliga kommittéer gör rekommendationer men det är andra organ, såsom Europeiska kommissionen och nationella regeringar som ansvarar för att utveckla riktlinjer för vaccination och för att skydda allmänheten.

AFP har granskat flera falska påståenden om vacciner och överföring av viruset, t.ex. här and här, sedan de utvecklades.

Image
Folk vaccinerades mot covid-19 i en sporthall i Tunis 2021 (AFP / FETHI BELAID)

Risker från covid-19 gäller även yngre människor

De Graaff drar också den felaktiga slutsatsen från EMA:s svar att "ingen yngre än 60 borde ha vaccinerats, med bara några få undantag", eftersom han påstår att "nästan ingen yngre än 60 hade risken av allvarliga komplikationer på grund av coronaviruset".

AFP har visat tidigare att även om risken för död av covid är mycket lägre för yngre än för äldre individer, är de som är yngre än 60 år inte immuna mot de mest allvarliga och till och med dödliga konsekvenser av covid.

Enligt det franska institutet för demografiska studier (arkiverad version) var fem procent av dem som dog under de första 18 månaderna från covid i Italien, Spanien och Tyskland yngre än 60.

Folkhälsomyndigheten förklarar på sin webbsida (arkiverad version) att svensk data visar att det är främst efter 65 år som risken att bli allvarligt sjuk börjar öka påtagligt. Den som är 70–80 år har sex gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år och den som är över 80 år är risken 20 gånger högre än för en person som är 50–60 år, står det på webbsidan. Medelåldern för dödsfallen var 82 år  2022 (arkiverad version).

Alla biverkningar ingår i säkerhetsövervakning

Även den tyska högerextrema meppen Joachim Kuhs deltog i presskonferensen. Han ifrågasatte säkerheten av vaccinerna och påstod att "EMA sade i sitt brev till oss att de förväntar sig, jag citerar, 'rapporter om tillstånd som inträffar vid eller strax efter vaccination'".

— Detta tyder på att data om negativa effekter eller biverkningar inom 14 dagar från vaccination är av yttersta vikt för att uppskatta riskerna som är anknutna till vaccinerna, lade han till.

— Myndigheterna i medlemsstaterna införde dock riktlinjer att eftersom det skulle ta mellan 10 och 14 dagar för vaccinet att producera ytproteiner, skulle biverkningar inom 14 dagar efter vaccination inte registreras som anknutna till vaccination, hävdade han.

EMA berättade för AFP att detta är felaktigt: "Rapporterna om misstänkta biverkningar som inträffade inom 14 dagar efter vaccination är inte uteslutna från säkerhetsövervakning. När de övervakar säkerheten av vacciner tar EMA och EU-medlemsstater hänsyn till alla rapporter om misstänkta biverkningar efter vaccination mot covid-19 oberoende på hur lång tid det har gått mellan vaccination och uppkomsten av biverkningar."

Inga "dåliga" vaccinsatser

Slutligen i den inspelningen av hela presskonferensen talar Vibeke Manniche, en dansk läkare som tidigare har gjort falska påståenden om covid, och Max Schmeling om sin forskning (arkiverad version) om "dåliga" vaccinsatser.

— Vad vi kallar för de blåa satserna gav flera biverkningar än några av de andra satserna, sade Manniche. Hon påstod att forskningen avslöjade att EMA och nationella institutioner inte hade informerat allmänheten om säkerhetsproblem.

AFP skrev om liknande påståenden om forskningen i en faktagranskning i oktober 2023. Som det står där, pekade experterna i denna artikel (arkiverad version) i Sundhedspolitisk Tidsskrift, en dansk tidning med fokus på hälsopolitik, på ett antal misstag i studiens statistiska metoder samt uppgifterna som den är baserad på.

Till exempel var vaccinsatserna som var anknutna till fler biverkningar de första satserna som anlände i Danmark. De gavs till människor som hade störst risk för att smittas av covid-19 och behövde mest skydd, d.v.s. äldre och sjuka människor, samt personalen inom hälso- och socialvården. De sistnämnda är i allmänhet mer benägna än andra att rapportera biverkningar och även den uppmärksamhet som det nya vaccinet fick i media påverkade antalet rapporter. Om någon som var äldre eller sjuk fick symtom vid tidpunkten för vaccination registrerades detta också.

När det gäller anklagelser om EMA:s passivitet sade myndigheten: "EMA och EU-medlemsstater övervakar kontinuerligt EudraVigilance, EU:s databas för misstänkta biverkningar. EMA har inte sett några bevis som tyder på att några satser av Comirnaty orsakade fler biverkningar eller allvarligare biverkningar än andra satser av vaccinet."

EMA lade till att officiella laboratorier för läkemedelskontroll i EU-länderna "kontrollerar uppgifter om kvaliteten på varje sats av vacciner mot covid-19 innan de släpps ut i EU".

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss