Kardiologs missvisande påståenden om vaccinerna mot covid-19 sprids i sociala medier

Experter uppskattar att vaccinerna mot covid-19 har räddat miljoner liv under pandemin men falska och missvisande påståenden om deras säkerhet fortsätter att spridas på nätet. Vid ett evenemang i EU-parlamentet i september 2023 gjorde den amerikanska kardiologen Peter McCullough gällande att mRNA-vaccinerna har orsakat en "våg" av allvarliga biverkningar som kan jämföras med covidpandemin och krävde att de skulle förbjudas. Ett videoklipp på hans tal har cirkulerat på olika språk, bl.a. på svenska. Enligt flera vetenskapliga studier och de experter som AFP talat med finns det en konsensus om att vaccinerna har biverkningar men att allvarliga fall är extremt sällsynta. Flera av de tillstånd som McCullough nämner är vanligare efter covid-19-infektion än efter vaccination. Dessutom var McCulloughs tal inte en officiell utfrågning i EU-parlamentet som publikationer på nätet antyder utan en del av ett evenemang organiserat av några EU-ledamöter.

En video med titeln "Dr. Peter McCollough i Expertutfrågning i EU-parlamentet" laddades upp på videodelningstjänsten Rumble den 17 september 2023 och har sedan detta delats mer än 1 100 gånger på Facebook. Videon är cirka 18 minuter lång och har svenska undertexter.

I videon talar McCullough om covid-19-pandemin och mRNA-vacciner och påstår bland annat att patienterna behandlades fel och att mRNA-vaccinerna orsakade en annan "våg av skador" efter den första vågen av covid-19. Till slut kräver han att vaccinerna förbjuds. McCullough är en kardiolog som har blivit känd för att sprida desinformation.

Videon har en Courageous Discourse-logo. Den hänvisar till McCulloughs webbsida och nyhetsbrev.

Image
Skärmdump av videon med de falska påståendena (tagit 5.10.2023)

Videon har cirkulerat också på andra språk, såsom tyska, engelska och slovakiska.

AFP har granskat flera påståenden av McCullough tidigare, t.ex. här och här.

I motsats till McCulloughs påståenden menar Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) att vaccinerna mot covid räddat miljoner liv (arkiverad version) och att det inte finns några "bevis på ett ökat antal dödsfall kopplat till vaccination mot covid-19 i någon åldersgrupp" (arkiverad version).

Som myndigheten förklarar är vaccinationsprogrammet mot covid-19 den största genom tiderna och nästan en miljard vaccindoser har getts i EU och EEA. Forskare har uppskattat (arkiverad version) att vaccinerna under det första året av vaccinationsprogrammet mer än halverat den globala dödsiffran orskakat av covid-19. Världshälsoorganisationen WHO har beräknat (arkiverad version) att 14 miljoner extra dödsfall kopplade till pandemin inträffade under 2020 och 2021.

En talesperson för EMA förklarade i ett mejl till AFP den 26 september att "vaccinerna testades på tiotusentals deltagare i randomiserade kontrollerade kliniska studier för att bekräfta att de uppfyller EMA:s vetenskapliga säkerhets-, effektivitets- och kvalitetsstandarder innan de godkändes".

"Med tanke på dödssiffran av mer än 6,9 miljoner människor världen över som rapporterats till WHO och mer än 23 miljoner uppskattade extra dödsfall kopplade till pandemin samt fortfarande okända långvariga konsekvenser av sjukdomen är den mänskliga kostnaden för flockimmunitet mot covid-19, att låta viruset infektera en oskyddad befolkning, inte tolerabel", skriver talespersonen.

Den 12 juli 2023 fastställde EU-parlamentet i en resolution att vaccinerna godkända i EU var effektiva för att undvika allvarlig sjukdom och dödsfall kopplade till covid-19-pandemin (arkiverad version).

McCulloughs tal i september har flera mer specifika missvisande och falska påståenden. Experter som AFP intervjuades sade att vaccinernas fördelar överväger deras risker och att allvarliga biverkningar är sällsynta och färre än de som är kopplade till själva sjukdomen. Forskningen om vaccinernas fördelar och risker fortsätter, säger de.

Talet var inte en officiell utfrågning

Titeln till videon hänvisar till en "expertutfrågning" i EU-parlamentet och i beskrivningen finns det en länk till EU-ledamoten Christine Andersons webbsida. Där finns det en annons om en "expertutfrågning i EU-parlamentet" den 13 september 2023 i ett mötesrum i EU-parlamentet med titeln "Hälsa och demokrati under WHO:s nya föreslagna regler". I annonsen nämns flera talare samt fem EU-ledamöter som värdar. Bakom McCullough står det ett plakat med den tyska texten "Identität und Demokratie" ("Identitet och Demokrati") som hänvisar till en högextrem grupp av meppar.

Talet var dock inte en officiell utfrågning.

Som det förklaras på parlamentets webbsida får ett utskott i parlamentet "anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende" och "de flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen".

På webbsidan finns en lista av all utskottsutfrågningar. Inga utfrågningar organiserades den 13 september när evenemanget med McCulloughs tal ägde rum.

I ett mejl till AFP den 28 september bekräftade EU-parlamentets presstjänst att evenemanget "inte var ett officiellt evenemang av EU-parlamentet och det ordnades varken finansierades inte av EU-parlamentet".

"Det verkar som några meppar deltog i evenemanget. Som framhålls av artikel 2 i Europaparlamentets arbetsordning ska parlamentets ledamöter "utöva sitt mandat fritt och obundet och får inte bindas av instruktioner eller uppdrag'", skriver de.

Mängden vaccin-mRNA minskar med tiden

McCullough gör flera missvisande och falska påståenden om säkerheten av mRNA-vacciner mot covid i sitt tal.

mRNA-vacciner mot Covid, d.v.s. Pfizer BioNTechs och Modernas vacciner, innehåller mRNA som instruerar celler att skapa ytproteinet, också känt som spikeproteinet. Detta är ett protein som gör att coronaviruset kan ta sig in i celler. Immunförsvaret börjar skapa antikroppar och vissa immunceller mot proteinet så att om det senare upptäcker det riktiga viruset producerar det ett immunsvar. Andra vacciner såsom AstraZenecas och Janssens vacciner är så kallade virusvektorvacciner som också innehåller de genetiska instruktionerna för proteinet men de kommer i ett försvagat virus. Proteinbaserade covidvacciner såsom Novavaxs vaccin är baserade på specifika delar av viruset som immunförsvaret måste känna igen för att kunna utveckla ett immunsvar. De innehåller ett proteinfragment som tillverkats i ett laboratorium.

I Sverige rekommenderar Folkhälsomyndigheten från hösten 2023 vaccination mot covid-19 med Pfizers mRNA-vaccin (Comirnaty) eller Novavaxs proteinbaserade vaccin (Nuvaxovid).

I videon påstår McCullough att mRNA och ytproteinet fortsätter att cirkulera i kroppen och att mRNA inte kan brytas ner, vilket orsakar olika biverkningar. Han gör gällande att "det inte finns en enda studie som visar att budbärar-RNA bryts ner". Enligt experter är detta dock inte sant.

Frédéric Altare från Frankrikes nationella institut för hälsa och forskning inom medicin, Inserm, berättade för AFP i juli 2023 att "produktionen av ytproteinet är mycket tillfällig, vilket är tillräckligt att framkalla ett specifikt immunsvar på spike men det injicerade RNA samt proteinen vars produktion det framkallade bryts ner mycket snabbt". "Vissa ändringar på vaccin-RNA samt spikeproteinet det producerar" nyligen "har förbättrat den förväntade livslängden av både RNA och proteinet som det producerar för att förbättra deras förmåga att framkalla ett starkare immunsvar", sa han den 5 september 2023. Han lade dock till att delar av ytproteinet kunde stanna kvar i kroppen och att "någon inte har visat någon aktivitet av sådana fragment för tillfället".

En talesperson för Läkemedelsverket förklarade i ett mejl den 29 september att fritt mRNA snabbt elimineras i cirkulationen av RNA-nedbrytande enzymer men då vaccinet består av lipidpartiklar där mRNA är inneslutet skyddas det så länge partiklarna är intakta. Detta innebär att mRNA kan detekteras under längre tid.

Bowen Li, biträdande lektor vid Toronto universitet som specialiserar sig i RNA-vacciner och terapi, instämde. "mRNA bryts ner snabbt i vävnader och blodet, ofta inom dagar, på grund av dess inneboende bräcklighet", berättar han för AFP i ett mejl den 6 oktober. "Denna egenhet förklarar de noggranna hanterings- och lagringskraven för mRNA-vacciner."

Talespersonen för Läkemedelsverket sade också att nedbrytningen av mRNA och ytproteinet observerats empiriskt i motsats till McCulloughs påstående. "De små mängder av spike-proteinet som bildas gör det svårt att bestämma hur snabbt det elimineras. Man har därför gjort en studie där man använt mRNA för ett protein som kan detekteras genom att avge ljus (luciferas). Maximalt uttryck av proteinet sågs efter 9 timmar. Efter 9 dagar kunde proteinet fortfarande detekteras men mängden var mer än 1000 ggr lägre än efter 9 timmar."

Dessutom i denna faktagranskning av Health Feedback (arkiverad version) listas flera studier som visar att mRNA i vacciner har begränsad livslängd.

McCullough hänvisar även till "artiklar av Castruita" som visar att "mRNA cirkulerar i en månad" som bevis på sina påståenden.

McCullough ger inte exakta referenser till forskningen som han citerar men en sökning på Google ger som resultat en studie (arkiverad version) av Castruita et al. som publicerades i APMIS, en tidskrift för patologi, mikrobiologi och immunologi, i mars 2023.

Forskarna hittade "SARS-CoV-2 spike-mRNA vaccinsekvenser av full längd eller spår av dessa" i blodet upp till 28 dagar efter vaccination mot covid-19 i 10 av 108 prov från patienter med kronisk hepatit C. Resultaten kan dock inte användas för att stödja McCulloughs påstående att vaccin-mRNA inte försvinner från kroppen.

"Det finns inga bevis på varaktighet på längre sikt med tiden", säger Henrik Westh, medskribent till artikeln och klinisk professor vid institutet för klinisk medicin vid Köpenhamns universitet, i ett mejl den 29 september. Han förklarade att täckningen, d.v.s. hur mycket av vaccin man kan se, är "hög precis efter vaccination, minskar med tiden och är borta efter 28 dagar i vår kohort av patienter."

"Det finns inga uppgifter om biverkningar kopplade till våra resultat. Jag tror att det faktiskt kunde vara en fördel när det gäller immunsvaret på covid-vaccination", sade han och lade till att hepatit B också kan mätas i plasma 2–3 veckor efter vaccination.

Image
En grafik om hur mRNA-vacciner fungerar ( AFP / John SAEKI, Laurence CHU)

Högre risk för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 än efter vaccinerna

McCullough gör också gällande att ytproteinet i vacciner orsakar "fyra stora sjukdomsområden". Han pekar på "kardiovaskulära sjukdomar" som det första området och nämner myokardit, "försämring av aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom", hjärtinfarkt eller "hjärtstopp", posturalt ortostatiskt takykardisyndrom (POTS), aortadissektion, förmaksflimmer och andra arytmier.

Enligt experter finns det dock en högre risk för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 än vacciner.

Av de tillstånd som McCullough nämner finns endast myokardit, d.v.s. hjärtmuskelinflammation, samt perikardit, d.v.s. hjärtsäcksinflammation, i faktabladen för vacciner av Pfizer (archived version) och Moderna (archived version). Båda listas under "mycket sällsynta biverkningar" både i faktabladen och på EMA:s webbsida.

Peter Liu, vicepresident för forskning och forskningschef vid Ottawa universitets hjärtinstitut, bekräftade detta i en intervju med AFP den 4 oktober.

— Det är sant att det finns sällsynta fall av myokardit och perikardit efter mRNA-vacciner och de är inledningsvis lite vanligare med Moderna än Pfizer och i allmänhet hos unga män, sade han.

— Förekomsten är ännu mycket, mycket låg, färre än åtta per miljon.

"Risken för myokardit finns för i stort sett alla virussjukdomar, och även om covid inte per sjukdomsfall medför lika stor risk som t ex influensainfektion för myokardit, så blev det många myokarditer globalt pga sjukdomen pga att så många insjuknade", sade Mats Börjesson, professor och överläkare vid Göteborgs universitet, i ett mejl till AFP den 10 oktober. Han specialiserar sig bl.a.i idrottskardiologi.

"Risken för myokardit vid covid-infektion är klart större, vilket sammantaget leder till en klart minskad risk för myokardit om man vaccinerat sig", sade han. "Myokardit sekundärt till vaccinering innebär också en lindrigare variant än myokardit sekundärt till infektionen."

En nordisk studie (arkiverad version) som publicerades i maj 2022 visade att 9–28 personer av 100 000 drabbades av myokardit efter Modernas vaccin och 4–7 personer av 100 000 efter Pzifers vaccin när det gäller 16–24-åriga män. Fallen var "mycket sällsynta" och vanligaste bland 16–24-åriga män. De flesta fallen konstateras vara lindriga.

I oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att pausa användningen av Modernas vaccin för alla som är födda 1991 och senare på grund av risken för myokardit. Myndigheten påpekade dock att "för den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten".

McCullough nämner en artikel som han var medförfattare till som påstås visa att 100% av dödsfall efter vaccination där myokardit misstänks beror på vaccinet. AFP identifierade artikeln som en preprint som publicerades 2023 om 28 obduktionsfall med "covid-19-vaccininducerad myokardit som en möjlig dödsorsak". Preprints har inte genomgått faktagranskning och deras kvalité kan variera mycket.

Stuart Ray, professor i medicin vid Johns Hopkins universitet som specialiserar sig i bl.a. virologi pekade på flera problem med preprinten. "Det finns flera felaktiga påståenden om covid-19 vacciner och missvisande källhänvisningar. Rapportens retrospektiv analys av 28 obduktioner som genomforts under en tidsperiod kopplad till 1 miljard doser vaccin ger inte bevis på ett orsakssamband mellan vaccination och kardiovaskulära komplikationer. Författare tar inte tillräckligt upp konfunding orsaker och andra viktiga begränsningar", sade han i ett mejl till AFP den 4 oktober.

Liu lade till att patienterna var i en mycket gammal äldregrupp i många fall som citeras i artikeln. Åldern stämmer inte förenlig med myokardit kopplad till vaccinerna, sade han.

När det gäller de andra komplikationerna som McCullough nämner, förklarade Liu att de ibland rapporteras efter vaccination men det rör sig om vanliga tillstånd och kopplingar med vaccinerna är tillfälliga.

"Huruvida vaccinerna också kunde ge upphov till andra allvarliga hjärt-kärlhändelser, likt själva infektionen gör, har debatterats", sade Börjesson. "Fallrapporter har skrivits (förmaksflimmer mm), men det saknas populations-baserade studier som stödjer detta. En studie visade ingen ökning av hjärtinfarkt efter vaccinering medan en annan studie visade på mindre risk för hjärtinfarkt efter covid hos fullvaccinerade. Avseende stroke har man sett motstridiga resultat (ökad och minskad risk)."

Liu förklarade att det finns några diskussioner om riskerna från själva covid-19-sjukdomen.

— Till exempel han talar om acceleration av åderförkalkning eller ortostatiskt takykardisyndrom och förmaksflimmer. Dessa är faktiskt kopplade till covid. Dessa är faktiskt några av långtidscovids egenskaper, sade han om McCulloughs påståenden.

Ray instämde. "Vaccination för att förebygga covid-19 är mycket sällan kopplad till kardiovaskulära komplikationer – och de sistnämnda är vanligare kopplade till covid-19", sade han.

McCullough påstår även att "det kardiovaskulära området av skador i människokroppen från vaccinet är väsenligt, mer än något vi någonsin har sett på grund av kolesterol, högt blodtryck och diabetes".

Liu hänvisade till en artikel (arkiverad version) av Global Cardiovascular Risk Consortium som publicerades i The New England Journal of Medicine i oktober 2023 där fem vanliga riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar identifieras.

— Särskilt högt blodtryck är den ledande orsaken, högt kolesterol kommer näst, diabetes är den stora faktorn bakom kardiovaskulär dödlighet, sade Liu om resultaten i artikeln.

— Man ska komma ihåg att högt blodtryck förekommer hos en av fyra personer, sade han och lade till att hjärtinfarkt och stroke inte förekommer i det antal som skulle förväntas om de var kopplade till vaccinerna som McCullough hävdar.

Ray bekräftade detta. "Med undantag för sällsynta fall av myokardit (som i högre grad är kopplade till covid-19-infektion än vaccinerna) finns det inga rigorösa bevis för att stödja antydan att mRNA-vaccination för att förebygga covid-19 har en risk av kardiovaskulära [komplikationer] som är jämförbar med höga kolesterolnivåer, högt blodtryck eller diabetes mellitus."

McCullough kopplar också myokardit orsakad av vaccinerna till hjärtstopp bland unga idrottare. AFP har granskat flera liknande påståenden tidigare, t.ex. här och här.

Image
Stockholms stadshus omvandlades till ett covid-19-vaccinationscenrum den 21 februari 2021. ( AFP / Jonathan NACKSTRAND)

Risk för blodproppar högre med covid än vacciner

McCullough nämner "blodproppar som vi aldrig har sett förut" som ett ytterligare område. Han hävdar att ytproteinet är "det mest trombogena proteinet som vi någonsin har sett inom humanmedicinen".

Koagulationsstörningar har rapporterats i samband med vaccinerna mot covid men dessa fall har kopplats till AstraZenecas och Janssens vacciner som är virusvektorvacciner och inte mRNA-vacciner.

"Vissa adenovirusvektorbaserade covid-19-vacciner har sällan kopplats till allvarligare koagulationsstörningar. Allvarliga koagulationsstörningar är inte starkt förknippade med mRNA-vaccination", sade Ray.

Liu lade till att "det faktiskt finns en risk för cerebral venös trombos som är mycket, mycket låg, som vanligare förekommer hos medelålders kvinnor (...) men den är faktiskt kopplad till AstraZeneca-vaccinen som är ett mer traditionellt, virusbaserat vaccin".

Börjesson sade att det inte finns bevis på beskrivningen av ytproteinet som "det mesta trombogena proteinet".

Liu förklarade att blodkoagulering är en vanligare komplikation hos patienter med covid-19-infektion och att komplikationen allmänt tros vara kopplad till ACE2-receptorn som viruset använder för att ta sig i målcellerna.

Också Ray underströk att blodproppar är vanligare i samband med covid-19 än med vaccinerna. "Koaguleringskomplikationer var ett slående drag av den första vågen av covid-19 – och tillgängliga bevis tyder på att mRNA-vaccination för att förebygga covid-19 är mycket mindre starkt förknippad med blodkoagulering än den sjukdom som de förebygger", sade han.

AFP har granskat flera påståenden om vacciner och blodproppar tidigare, t.ex. här och här.

Neurologiska och immunologiska biverkningar är mycket sällan förknippade med adenovirusvacciner

De två andra så kallade sjukdomsområdena som McCullough nämner är neurologiska och immunologiska biverkningar. Han listar stroke, Guillain-Barré syndrom, förlamningar som stiger uppåt i kroppen, småfiberneuropati, domningar och stickningar, ringningar i öronen och huvudvärk som exempel på det första och vaccininducerat trombotiskt trombocytopent syndrom och multisystemiskt inflammatoriskt syndrom som exempel på det andra.

Medan möjliga samband mellan vacciner och många tillstånd forskas har ett orsakssamband mellan mRNA-vacciner och de flesta tillstånd dock inte etablerats.

Av de tillstånd som McCullough listar finns bara huvudvärk i faktabladen för vacciner av Pfizer och Moderna under "mycket vanliga" biverkningar.

AFP visade listan av biverkningar till Läkemedelsverket. "Ett mycket stort antal händelser av olika slag har granskats, avseende om det finns ett möjligt orsakssamband med covid-19 vaccin. För de typer av händelser där orsakssamband synes rimligt klassas de som biverkningar och beskrivs i produktinformationen", sade talespersonen och lade till att man fortsätter att följa andra fall. "Det är viktigt att komma ihåg att dessa vaccin har givits till en mycket stor mängd individer världen över (miljontals) och att ett stort antal av dessa individer har haft andra sjukdomar före vaccination, och / eller drabbas av (försämrad) sjukdom någon gång efter vaccination, även om det inte finns något orsakssamband."

Li höll med. "Det är viktigt att skilja händelser som inträffar efter vaccination från händelser som orsakats av vaccinet", sade han och förklarade att ett orsakssamband mellan vaccinet och flera av de allvarliga tillstånden som McCullough listar inte har etablerats även om sällsynta biverkningar utöver de vanligt förekommande har rapporterats.

EMAs säkerhetskommitté granskade fall av multisystemiskt inflammatoriskt syndrom, ett sällsynt tillstånd som påverkar flera delar av kroppen, som rapporterades efter covid-vaccination men konstaterade att det inte finns tillräckliga bevis på ett möjligt samband mellan vaccinerna och syndromet.

Vissa tillstånd som McCullough nämner har kopplats till andra covid-vaccinerna än mRNA-vaccinerna. I faktabladen för både Janssens (arkiverad version) and AstraZenecas (arkiverad version) vacciner nämns Guillain-Barré syndrom och blodproppar i kombination med låga nivåer av blodplättar, d.v.s. trombocytopeni, som "mycket sällsynta" biverkningar. Detta bekräftas på EMA:s webbsida. Som förklaras på 1177 angriper immunförsvaret nerverna vid Guillain-Barré syndrom; tillståndet kan vara livshotande men de flesta blir bra igen med rätt behandling.

Image
En sjukskötare tog hand om en covid-19-patient i Karolinska sjukhuset den 19 april 2023 April 19, 2020. ( AFP / Jonathan NACKSTRAND)

Bristfälliga studier citerats som bevis

Utöver preprinten om myokardit som han var medförfattare till nämner McCullough även andra artiklar för att stödja sina påståenden om mRNA-vacciner.

En av dem är en artikel av "Schmeling och kollegor i Danmark". McCullough säger att den visar att 30% av personer som tagit vaccinet har inga biverkningar, 70% har milda biverkningar och 4,2% har allvarliga biverkningar och att skillnaderna beror på vaccinsatserna.

Den enda relevanta artikeln som AFP kunde hitta är den här artikeln i European Journal of Clinical Investigation med titeln "Satsberoende säkerhet av BNT162b2 mRNA covid-19 vaccin" ("Batch-dependent safety of the BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine") som publicerades i mars 2023. Artikeln handlar om antal misstänkta biverkningar i olika satser av Pfizers vaccin i Danmark.

De siffrorna McCullough nämner finns inte i artikeln men enligt den kommer 4,22% av alla vaccindoser från satser förknippade med de flesta misstänkta biverkningarna, 63,69% från satser med näst flest biverkningar och 32,09% från satser med minst biverkningar. Siffran 4,22% hänvisar alltså inte till andelen personer som får allvarliga biverkningar, i motsats till McCulloughs påståenden.

Dessutom påpekas i artikeln att en av dess begränsningar är att det danska läkemedelsverkets rapporteringssystem för misstänkta biverkningar, varifrån artikelns data kommer, är ett "passivt rapporteringssystem" och att "rapporter från dessa system har en risk för rapporteringsbias med potential för både under- och överrapportering, samt ofullständiga data och varierande kvalitet på den rapporterade informationen". Författarna konstruerar att "signaler som upptäcks av dessa system (...) i allmänhet inte kan användas för att fastställa orsakssamband" på grund av detta.

Li höll med. "De redogjorde inte för faktorer såsom tidigare historia av covid-19, specifika typer av misstänkta biverkningar eller demografiska uppgifter av fallen av misstänkta biverkningar", sade han och lade till att "efterföljande, mer omfattande studier skulle behövas för att bekräfta eller ifrågasätta dessa resultat".

Dessutom pekar experter på ett antal misstag i studiens statistiska metoder samt uppgifterna som den är baserad på i denna artikel (arkiverad version) i Sundhedspolitisk Tidsskrift, en dansk tidning med fokus på hälsopolitik. Till exempel satserna med flera rapporterade möjliga biverkningar var de första satserna som levererades till Danmark och som gavs till dem som var de mest utsatta för covid-19.

Läkemedelsverket berättade för AFP att de inte har sett bevis på slutsatserna att vissa satser skulle orsaka fler biverkningar än andra.

McCullough hävdar också att "den största obduktionsstudien som någonsin gjordes om dödsfall efter covid-19-vaccination i världen" och som han var författare till visade att 73,9% av dödsfall efter vaccination beror på vaccinet.

AFP granskade studien i juli. Experter som AFP intervjuade pekade på bristfällig metodik och tvivel om författarnas referenser. Preprinten som är arkiverad här publicerades först på en preprintserver kopplad till The Lancet men togs bort senare eftersom dess metodik inte stödde dess slutsatser.

Vacciner anses vara säkrare än immunitet genom infektion

Utöver påståendena om mRNA-vacciner tar McCullough upp också frågor om behandlingen av covid. Han hävdar att endast tidig behandling och att skapa naturellt immunitet kunde förhindra sjukhusvistelse och dödsfall och att "majoriteten av sjukhusvistelser och dödsfall var helt undvikbara hos de mest utsatta patienterna genom tidig intervention" såsom virusdödande nässpray och mundskölj samt intravenösa och orala läkemedel som administreras hemma.

Det är dock säkrare att ta vaccinet än bli sjuk av covid enligt Läkemedelsverket. "Covid-19 har visat sig kunna vara en allvarlig och oberäknelig sjukdom, som genererat nya diagnoser inom sjukvården, exempelvis långtidscovid", står det på Läkemedelsverkets webbsida.

Talespersonen för EMA berättade för AFP att medan naturligt immunitet är effektivt minskar det med tiden och medför en potentiell risk för allvarlig sjukdom. "Medan minskning även sker med vaccination, boostervacciner stärker kroppens förmåga att bygga upp immunitet mot sjukdomen utan att behöva utsättas för potentiellt allvarliga utfall av sjukdomen igen", säger talespersonen.

McCullough specificerar inte vilka läkemedel "som administreras hemma" han menar. Bland anvisningar för egenvård vid lindriga symtom finns receptfria febernedstättande läkemedel. Vid fall som kräver behandling på sjukhus används andra läkemedel enligt 1177.

AFP har granskat påståenden om munskölj som ett förebyggande medel för covid i början av pandemin, t.ex. här. Både EMA och Läkemedelsverket bekräftade för AFP att det för tillfället inte finns virusdödande nässpray för att behandla covid.

"Inget nässpray eller munskölj med antiseptiska eller virusdödande egenskaper har visats vara effektivt hos patienter med covid-19, inte ens i det tidigaste skedet av sjukdomen", sade talespersonen för EMA.

Image
En tidslinje över dödliga farsoter, epidemier och pandemier ( AFP / John SAEKI, Laurence CHU, Janis LATVELS)

Opålitliga grupper

I slutet av sitt tal säger McCullough att The Association of American Physicians and Surgeons (AAPS) och World Council for Health förespråkar ett förbud mot vacciner.

I mars 2023 publicerade AAPS ett uttalande där de krävde ett "moratorium" på "covid-19-sprutsmandat och genetiska injektioner" som de beskriver vacciner medan World Council of Health hävdade att vaccinerna ska vara "osäkra" redan 2021.

AFP har granskat både AAPS och World Council for Health tidigare eftersom de har spridit vaccinmisinformation.

McCullough säger också att han modererade en session i den amerikanska senaten den 7 december 2022 där expertpanelen drog slutsatsen att alla vacciner mot covid borde dras tillbaka. En sökning på Google ger som resultat ett pressmeddelande om ett rundbordssamtal som organiserades av senatorn Ron Johnson den dagen. Det finns också en video om evenemanget på Johnsons Rumble-kanal som visar McCullough i närvaro. Bland talarna var Robert Malone vars falska påståenden om covid-vacciner AFP har granskat flera gånger tidigare. AFP har också granskat påståenden som gjorts under Johnsons rundbordssamtal tidigare.

2 november 2023 Informationen om den nordiska studien har uppdaterats i det nionde stycket under "Högre risk för kardiovaskulära komplikationer efter covid-19 än efter vaccinerna"

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss