Falska påståenden om australisk vaccinstudie sprids i sociala medier

De godkända vaccinerna mot covid-19 har gått igenom en noggrann testprocess och anses vara säkra och ha få allvarliga biverkningar. Desinformation om vaccinerna fortsätter dock att spridas på nätet: i september 2023 påstods i en svensk artikel att en australisk studie visar att Pfizers mRNA-vaccin mot covid orsakar så kallat vaccinförvärvat immunbristsyndrom (VAIDS). Men i studien nämns inte VAIDS och studiens författare har skrivit i ett uttalande att deras arbete förvrängts och enligt experter är VAIDS inte en känd sjukdom.

"Ny studie: mRNA-vaccinerna har startat pandemi av VAIDS – ett allvarligt skadat immunförsvar", står det i rubriken till en artikel i NewsVoice som publicerades den 11 september 2023. AFP har granskat flera påståenden i NewsVoice tidigare, t.ex. här och här.

I artikeln påstås att en studie som gjordes "vid ett barnsjukhus i Australien" visar att Pfizers vaccin mot covid-19 orsakar VAIDS (från engelskans "vaccine-acquired immunodeficiency syndrome") genom att "angripa och degradera kroppens eget immunsystem" och att "göra den sårbar även för vanliga småinfektioner".

Bland referenserna är en länk till en vetenskaplig artikel (arkiverad version) som publicerades i augusti 2023 i den referentgranskade vetenskapliga tidskriften Frontiers in Immunology.

Image
Skärmdump av artikeln i NewsVoice med de falska påståendena (tagit 3.10.2023)

Påståendena har delats mer än hundra gånger på Facebook på svenska. De har även spridits på andra språk: NewsVoice:s artikel har en länk till en artikel i The People's Voice med samma påståenden. Onlinepublikationen var tidigare känd som News Punch och har en lång historia av att sprida desinformation. AFP har granskat flera påståenden i The People's Voice tidigare, t.ex. här och här.

Också påståenden om vaccinerna är falska. I den vetenskapliga artikeln nämns inte VAIDS och författarna har publicerat ett uttalande där de förklarar att de påstådda slutsatserna inte dras i studien. Enligt experter är VAIDS inte en känd term.

VAIDS nämns inte i studien

Den vetenskapliga artikeln som NewsVoice hänvisar till, "BNT162b2 COVID-19 vaccination hos barn ändrar cytokinsvaret på heterologa patogener och Toll-lika receptoragonister" ("BNT162b2 COVID-19 vaccination in children alters cytokine responses to heterologous pathogens and Toll-like receptor agonists"), är skriven av forskare vid Murdoch Children's Research Institute, The Royal Children's Hospital och Melbournes universitet. Alla institutioner ligger i delstaten Victoria i Australien.

I motsats till vad det påstås i NewsVoice nämns inte VAIDS i studien.

Istället var målet med studien att undersöka "heterologa och specifika immunologiska effekter vid BNT162b2 COVID-19 vaccination hos barn". Som det står i artikeln är heterologa effekter förmånliga, icke-målinriktade effekter, vilket innebär att ett vaccin kan ändra immunsvaret och även skydda mot andra infektioner. BNT162b2 är Pfizers vaccin mot covid-29 (Comirnaty)

Tre av forskarna gjorde ett uttalande som publicerades på Murdoch Children's Research Institutes webbsida (arkiverad version) den 6 september 2023 där de bemöter påståendena att vaccin mot covid-19 enligt studien ska vara farliga.

"I vår forskning finns det inga bevis som tyder på att vacciner mot covid-19 är skadliga för immunförsvaret hos barn eller vuxna. I synnerhet är det fel att antyda att våra forskningsresultat ska visa att vaccin mot covid-19 'hämmar immunförsvaret'", står det i uttalandet.

Forskarna förklarar att de i studien tog blodprover från barn en månad och sex månader efter att de hade fått ett vaccin mot covid-19. Sedan observerade de förändringar i immuncellernas cytokinproduktion som ett svar på olika patogener. Cytokiner är signalproteiner som hjälper till att bekämpa inflammation i kroppen, enligt hälsobiblioteken vid den amerikanska hälsocentralen Cleveland Clinic.

"Dessa cytokinsvar är endast en aspekt av kroppens kombinerade immunsvar och vi vet inte hur länge de varar. Vi forskade inte de kliniska konsekvenserna av dessa förändringar som likaväl kunde vara förmånliga (t.ex. genom att minska skadlig inflammation) som oönskade", sade de och lade till att liknande förändringar observerats i immunsvaret efter BCG-vacciantionen hos barn. Där är "BCG-vaccination förknippad med ett generellt skydd mot smittsamma sjukdomar och eksem i högriskmiljöer". BCG-vaccinet är ett vaccin mot tuberkulos.

"Påståenden om att vår förstudie tyder på att vacciner mot covid-19 orsakar en skadlig säkning av immunförsvaret hos barn är en naiv och missriktad förenkling av våra resultat och ignorerar andra studier som inte stöder denna idé", står det i uttalandet.

Image
Stockholms stadshus omvandlades till ett covid-19-vaccinationscenrum den 21 februari 2021. ( AFP / Jonathan NACKSTRAND)

VAIDS är inte en känd sjukdom

Dessutom är VAIDS inte en sjukdom som är känd inom medicin.

"VAIDS är inte känt inom medicin, vad jag vet, utan något vaccinmotståndare fört fram. Jag har själv studerat s.k. bevis för detta som inte innehåller något substantiellt", berättade Peter Nordström, docent vid Umeå universitet, för AFP i ett mejl den 3 oktober 2023. Han har forskat om vaccin mot covid.

"Det finns absolut inga bevis för att vaccinen skulle kunna orsaka något sådant", sade han.

Sökningar för "VAIDS" och "vaccine-acquired immunodeficiency syndrome" i PubMed ger inga relevanta resultat. PubMed är en medicinsk databas som innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom biomedicin och hälsa.

AFP granskade påståenden om VAIDS och vaccin mot covid i december 2021, och även då var VAIDS inte någonting som experter kände till.

Folksälsomyndigheten säger på sin webbsida om vaccinerna mot covid-19 att de har "liksom alla läkemedel och vacciner gått igenom en noggrann testprocess i flera steg. I dag har miljarder människor vaccinerat sig med de godkända vaccinerna mot covid-19. Ytterst få allvarliga biverkningar har rapporterats till de olika nationella myndigheterna. Dessutom har många studier följt upp och sammanställt fakta om vaccinationerna. Tillsammans visar de att vaccinerna mot covid-19 är säkra."

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss