Siffrorna på klistermärket visar inte om produkten är genetiskt modifierad

Koderna med fyra eller fem siffror på klistermärket på frukt och grönsaker används för att kontrollera lagersaldo och underlätta kassaprocessen i butiker. Men i missvisande Facebook-inlägg som har spridits på flera språk görs gällande att klistermärkena visar om produkterna är genetiskt modifierade. Enligt organisationen som ger koderna till produkter är detta falskt: klistermärkena visar om produkten är ekologisk men de innehåller ingen information om genetiskt modifierade frukter och grönsaker. I Sverige ska genetiskt modifierade organismer, eller GMO, märkas tydligt och endast vissa genetiskt modifierade växtsorter, såsom soja och sockerbeta, är godkända.

"Dessa klistermärken på frukt (mest importerade) vet ni vad de betyder?" står det i ett svenskt Facebook-inlägg som publicerades i mitten av november 2023 och som har delats mer än 80 gånger sedan dess.

"Om antalet siffror är 5 och den första siffran är 8 betyder det att frukten eller grönsaken är genetiskt modifierad, det farligaste", påstås det i inlägget. Dessutom står det att om "det är 4 siffror och första siffran är 3 eller 4 betyder det att denna frukt har besprutats med bekämpningsmedel" och att "om antalet siffror är 5 och den första siffran 9 indikerar detta att denna frukt eller grönsak är ekologisk". Bredvid texten är ett foto av ett äpple som har ett klistermärke med numret "4173".

I kommentarsfälten under de delade inläggen skriver några att de tänker ändra sina köpvanor på grund av informationen: "Jag köpte också alltid dom men inte nu längre när jag vet."

Image
En skärmdump av det missvisande Facebook-inlägget (tagit 5.12.2023)

Påståendena har spridits i svenska sociala medier sedan åtminstone 2016 och sajterna Mediariket and Viralking har också publicerat liknande påståenden. De granskades av Viralgranskaren 2016 och av Källkritikbyrån 2023.

Liknande påståenden har även spridits på andra språk, bland annat engelska, franska, grekiska, ungerska och bulgariska.

Det finns en uppsjö av misinformation gällande livsmedelssäkerhet och märkningar på produkter som cirkulerar på sociala medier. Till exempel, enligt en rapport av AFP från februari 2023, har det falska påståendet att det ska finnas planer inom EU att tvinga folk att äta insekter spridits i euroskeptiska kretsar. AFP har även granskat falska påståenden om att Rainforest Alliance -logon har med GMO att göra och att Apeel-klistermärket på frukt påstås visa att den innehåller en farlig tillsats.

Även påståendet gällande siffrorna på klistermärken är missvisande. Det är sant att koderna med fem siffror som börjar med "9" visar att produkten är ekologisk och att koderna med fyra siffror betyder att frukt eller grönsaker odlades konventionellt, men en kod som börjar med "8" betyder inte att produkten är genetiskt modifierad.

PLU-koder visar inte om en produkt är genetiskt modifierad

En sökning på nätet visar att det mesta av koderna som beskrivs i inlägget är så kallade Price Look Up eller PLU-koder.

PLU-koder ges till produkter såsom frukt, grönsaker och nötter av International Federation for Produce Standards (IFPS). De har använts sedan "1990 för att göra kassaprocessen och kontrollen av lagersaldo lättare, snabbare och mer exakt. PLU-koder används för att identifiera bulkprodukter (samt relaterade produkter såsom nötter och örter)", står det på IFPS:s webbsida (arkiverad version).

PLU-koder används även i Sverige och de är det vanligare av två alternativ för att identifiera frukt och grönsaker.

Koderna tilldelas slumpmässigt inom 3000- och 4000-serierna. När det inte finns några koder inom dessa serier kvar ges produkter koder inom 83000- och 84000-serierna. Man kan kolla PLU-koder på IFPS:s lista. Den visar att koden på äpplet i det svenska inlägget, "4173", betyder Royal Gala-äpplen.

I ett mejl till AFP den 14 december 2022 förklarade Jane Proctor, ordförande för IFPS:s kommitté för produktidentifiering, att "vid ett tillfälle var '8' tilltänkt som den siffra som skulle tilläggas till alla IFPS PLU-koder för att visa att produkten var en GMO färsk frukt eller grönsak". Men detta "användes aldrig", berättade hon och förklarade att orsaken var att det inte finns särskilt många genetiskt modifierade frukter och grönsaker och att hur de produceras inte påverkar priset.

I ett pressmeddelande från 2015 (arkiverad version) skrev IFPS att "även om prefixet '8' (83000–84999) en gång reserverades för GMO-produkter, användes prefixet aldrig i detaljhandel".

Eftersom det fanns en oro vid IFPS att siffrorna i 3000- och 4000-serierna skulle ta slut "beslutades det att '8' som den ledande femte siffran skulle användas framöver för att utöka antalet tillgängliga siffror att ge ut när nya produkter kommer på marknaden", sade Proctor.

Det betyder alltså att när det inte finns några koder inom 3000–4999-serierna kvar kommer nya produkttyper att få koder inom 83000–84999-serierna. Den 7 december 2023 fanns det ingen produkt med en kod med prefixet "8" inom IFPS:s databas online. Koden "4961" är den högsta koden som visas i databasen. Det hör till en mangosort.

Proctor förklarade också att "PLU-system utvecklades för att hjälpa detaljhandlare vid försäljningsstället att säkerställa att produkter som säljs i lösvikt eller oförpackade kan identifieras korrekt och att kunder betalar rätt belopp för varan".

"Utan en numrerings- eller skanningslösning skulle personalen vid kassan/försäljningsstället behöva avgöra vilken sort av en vara de ser, inklusive om den var ekologiskt producerad, vilket förstås är väldigt svårt, om inte omöjligt, att göra visuellt", sade hon.

I motsats till påståendena i sociala medier betyder en kod med prefixet "8" alltså inte att produkten är genetiskt modifierad.

Men som det står på IFPS:s webbsida, är det sant att en kod med prefixet "9" visar att produkten är ekologiskt producerad. "Prefixet '9' placeras framför den fyrasiffriga koden för konventionellt odlade produkter för ekologiska produkter", står det. När det gäller till exempel äpplet i fotot skulle dess kod vara "94173".

IFPS förklarar på sin webbsida att en fyrasiffrig kod (3000–4999) visar att produkten odlats "konventionellt", alltså att kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel sannolikt används för att producera dem.

Image
Genetiskt modifierade sojaväxter i ett växthus i Rosario i provinsen Santa Fe i Argentina den 15 oktober 2020 ( AFP / Marcelo MANERA)

GMO-märkningar i Sverige

Som Livsmedelsverket (arkiverad version) förklarar ställer EU-lagstiftningen hårda krav på märkning av genmodifierade organismer eller GMO. "Syftet är att man som konsument, genom tydlig märkning, ska ha möjlighet att göra ett medvetet val mellan genetiskt modifierade livsmedel och konventionella livsmedel", står det. "Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas. På ett livsmedel kan det till exempel stå 'framställd av genetiskt modifierad soja'."

"Icke-färdigförpackade produkter som utbjuds till slutkonsumenter ska märkas med texten 'Denna produkt innehåller genetiskt modifierade organismer' eller 'Denna produkt innehåller genetiskt modifierad/modifierat [organismens namn]'. Antingen på produkten eller i anslutning till presentationen av denna. Information ska vara permanent med en stil som är tillräckligt stor för att lätt kunna identifieras och läsas", berättade en talesperson för Livsmedelsverket för AFP den 6 december 2023.

Dessutom står det på Livsmedelsverkets webbsida att det bara finns några genetiskt modifierade växtsorter i EU som är godkända för användning inom livsmedelsproduktion, såsom soja, majs, raps och sockerbeta. I Europa finns bara en GMO, en majssort, med tillstånd att odlas kommersiellt. Idag odlas den i Spanien, Tjeckien och Portugal.

Jordbruksverket förklarar på sin webbsida om GMO (arkiverad version) att genetiskt modifierade växter bara odlas "i fältförsök och i inneslutna miljöer", såsom laboratorier och växthus, i Sverige. Någon genetiskt modifierad växt odlas alltså inte kommersiellt i Sverige, men tidigare har två sådana växter, en potatissort och en majssort, odlats, enligt webbsidan. GMO används "sällan som livsmedel eller foder i Sverige". Det finns olika GMO som är "godkända för sådan användning i EU, och de får användas i Sverige också", står det på webbsidan. Det står dock att olika branschorganisationer i Sverige har beslutat att inte använda GMO och "därför finns det i stort sett inga GMO i Sverige".

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss