Inga bevis för ett orsakssamband mellan covidvaccinerna och allvarlig cancer

Läkemedelskoncernen Pfizer, som utvecklade ett av mRNA-vaccinerna mot covid, köpte Seagen, ett bioteknikbolag specialiserat på cancerläkemedel, i december 2023. I virala inlägg i sociala medier som började spridas i mitten av mars 2024, citerades detta som bevis på det falska påståendet att vaccinerna orsakar så kallad "turbocancer". Det uppskattas dock att covidvaccinerna har räddat miljoner liv under pandemin. Experter berättade för AFP att det för närvarande inte finns bevis på ett samband mellan vaccinerna och cancer och att begreppet "turbocancer" inte används inom medicin.

Pfizer meddelade (arkiverad version) den 14 december 2023 att det slutfört förvärvet av bioteknikbolaget Seagen som utvecklar cancerläkemedel. Pfizer sade att detta "ytterligare etablerar Pfizer som ett ledande onkologiföretag". Förvärvet rapporterades i flera medier, bl.a. av AFP (arkiverad version).

I en text som delades över 200 gånger på Facebook hänvisas till nyheten och det görs gällande att detta gör Pfizer till "det största onkologiföretaget i världen, som kan behandla de flesta turbokancer orsakade av mRNA-vacciner".

Texten som sprids på Facebook är  en skärmdump av ett inlägg på Telegram som publicerades den 18 mars 2024 i en grupp där missvisande och falska påståenden om bl.a. vacciner också publicerats tidigare.

Inlägget har en rubrik på engelska och en Google-sökning visar att den matchar en rapport med liknande påståenden på den thailändska nyhetssajten ThaiMBC. Sajten har  också tidigare spridit falska påståenden, vilket faktagranskningar av t.ex. FullFact och FactCheck.org visar.

Påståendet att mRNA-vaccinerna orsakar "turbocancer" är dock falskt. Denna typ av desinformation har varit viral sedan början av vaccinationskampanjen. AFP har granskat liknande påståenden flera gånger tidigare, t.ex. här och här.

Experter har berättat för AFP att det i dag inte finns bevis på att mRNA-vacciner orsakar cancer och att "turbocancer" inte är ett begrepp som är känt inom medicin. Däremot rekommenderas vaccination mot covid till flera cancerpatienter.

Image
En skärmdump av ett Facebook-inlägg med de falska påståendena (tagit den 3.4.2024)

"Turbocancer" är inte ett begrepp känt inom medicin

"Turbocancer" är inte ett begrepp som är känt inom medicin och David Gorski, en av ledarna för bröstcancerprogrammet Michigan Breast Oncology Initiative, berättade för AFP i en tidigare faktagranskning i januari att begreppet inte används av onkologer. 

En sökning efter "turbocancer" i PubMed, den största databasen för medicinska tidskriftsartiklar, i april 2024 gav inga relevanta resultat.

En avancerad sökning på Google den 3 april 2024 visade att begreppet inte nämns på Seagens webbsida heller. Under sektionen "Sjukdomar som vi forskar" på webbsidan listas olika slags lymfom samt blås-, bröst-, lung- och äggstockscancer.

AFP har bett Seagen om en kommentar men företaget hade inte svarat innan denna faktagranskning publicerades

Image
Vaccination mot covid-19 i en skola i Bangalore i Indien den 9 maj 2022 (AFP / Manjunath Kiran)

Inget orsakssamband mellan vacciner och cancer

Det finns inga bevis som tyder på en koppling mellan cancer och vacciner mot covid-19.

En talesperson för Cancerfonden berättade för AFP i ett mejl den 4 april 2024 att det inte finns bevis på ett orsakssamband mellan mRNA-vacciner mot covid och cancer.

Malin Sund, ordförande för forskningsnämnden på Cancerfonden, cancerforskare och cancerkirurg, sade i ett mejl till AFP den 8 april att det inte finns ett bevisat samband mellan att ha fått vaccin och sedan utvecklat cancer på grund av detta i litteraturen.

"Tvärtom så har ju vaccinerna möjliggjort att fler cancerpatienter kunnat få sina behandlingar även under pandemin — detta då man inte hade kunnat behandla infekterade patienter med symptom", sade hon och förklarade att t.ex. operationer är riskfyllda på infekterade patienter.

Teknologin som mRNA-vaccinerna baserar sig på initierades från början för att skapa bl.a. cancervacciner, lade Sund till. "Då pandemin kom hade man detta ganska långt utvecklat och kunde 'sadla om' detta mot att skapa SARS-CoV-2 vaccin. Detta blev ju mycket framgångsrikt", sade hon. Hon nämnde att forskningen för att utveckla just cancervacciner har fortsatt sedan dess.

Enligt det amerikanska cancerinstitutet US National Cancer Institute "finns det inga bevis på att vacciner mot covid-19 orsakar cancer, leder till återfall eller att sjukdomen fortskrider".

Efter pandemin har man sett en ökning av vissa typer av cancer och diagnoser som görs i senare stadier men detta är inte ett resultat av vaccinerna, sade Sund.

Hon förklarade att screeningverksamhet drogs in och befolkningen generellt ville undvika sjukvården på grund av rädsla för smitta under pandemin. "Detta har lett till att man nu efter pandemin ser en ökning av vissa cancrar och att det är fler som diagnostiseras med cancer i senare stadier".

Enligt Cancerfonden (arkiverad version) har antalet cancerfall ökat sedan 1980-talet och fortsätter att öka.

Image
Nya cancerfall och dödlighet i världen per kön 2022 och 2050 enligt uppskattningar som publicerats av Världshälsoorganisationen (AFP / Valentin RAKOVSKY, Sabrina BLANCHARD, Kevin TRUBLET)

Det finns flera orsaker för detta, sade Sund. "Dels blir befolkningen äldre och cancer är åldrandets sjukdom. Många andra sjukdomar som tidigare kunde leda till för tidig död har man kunnat behandla allt effektivare som t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar", sade hon. Andra orsaker omfattar livsstilsrelaterade faktorer såsom rökning, alkohol, övervikt och stilla sittande samt exponering för vissa miljögifter, lade hon till.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att antalet nya cancerfall kommer att öka med 77% till 35 miljoner fall år 2050.

AFP intervjuade professor Lyonora Saxinger, som specialiserar sig på smittsamma sjukdomar vid fakulteten för medicin och odontologi vid University of Alberta i Kanada, för en tidigare faktagranskning som publicerades i mars 2024.

I ett mejl den 22 februari nämnde Saxinger flera studier som visar fördelar från covidvacciner för cancerpatienter.

I en artikel (arkiverad version) som publicerades 2021 i Journal of Personalized Medicine observeras att risken för att dö är mer än tre gånger större bland ovaccinerade cancerpatienter som diagnostiserats med covid-19 jämfört med patienter som fått vaccinet.

Forskning (arkiverad version) i JAMA Oncology från 2022 visar att en tredje vaccindos var kopplad med en lägre risk för infektion och de allvarliga resultaten av covid-19 i cancerpatienter.

En fallbeskrivning (arkiverad version) som publicerades i BMJ Journal for ImmunoTherapy of Cancer 2022 beskrivs fallet av en patient som hade en typ av karcinom och vars tumör gick i remission efter vaccinering mot covid-19. Enligt beskrivningen tyder detta på att vaccinationen "stimulerade anticancerimmunitet och tumörtillbakagång".

Cancerfonden förklarar på sin webbsida att vissa personer med cancer har en större risk att bli allvarligt sjuka om de drabbas av covid-19 och att de som har cancer bör vaccinera sig mot covid-19 om det inte finns några medicinska orsaker för att inte ge vaccinet.

AFP har tidigare granskat desinformation om covid-19 och vacciner här.

Ett stavfel har korrigerats i det fjärde stycket under "'Turbocancer' är inte ett begrepp känt inom medicin"
24 april 2024 Ett stavfel har korrigerats i det fjärde stycket under "'Turbocancer' är inte ett begrepp känt inom medicin"

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss