Resultaten från världens största säkerhetsstudie om covid-19-vacciner förvrängs i sociala medier

Vaccinerna mot covid-19 uppskattas ha räddat miljoner liv. Men publikationen av den hittills största studien om vaccinsäkerhet har lett till missvisande påståenden i sociala medier där det sägs att resultaten visar att vaccinerna är osäkra. Enligt forskarna bakom studien samt oberoende experter bekräftar dock studien att biverkningarna av dessa vacciner är sällsynta och att det är färre risker kopplade till de än covid-19-sjukdomen.

"Ny studie: Covidvaccin kopplas till hjärt- och nervsjukdomar", står det i rubriken till en artikel i Aftonbladet som publicerades i slutet av februari 2024. I ingressen förklaras att det finns "en liten men förhöjd risk att drabbas av en rad sjukdomar" efter en vaccination mot covid-19 och att resultaten baserar sig på data från 99 miljoner människor. 

I sociala medier delas rubriken i inlägg där det antyds att studien avslöjar ny information om säkerheten av vaccinerna och att den visar att vaccinerna är skadliga. I ett svenskt inlägg på X, som delats över 400 gånger, presenteras rubriken med kommentaren: "Jag försökte varna er. Ni som kallat mig foliehatt och konspirationsteoretiker; dags att be om ursäkt."

Image
En skärmdump av ett inlägg på X med de missvisande påståendena (tagit 14.3.2024)

Liknande påståenden har även spridits på Facebook och Telegram. Studien förvrängs även i sociala medier på andra språk, såsom engelska och franska.

Studien (arkiverad version) publicerades den 12 februari 2024 i den vetenskapliga tidskriften Vaccine. I studien undersöktes säkerheten av vaccinerna mot covid-19 i åtta länder.

Författarna till studien samt andra vaccinexperter berättade för AFP att resultaten av studien bekräftar tidigare forskning och inte är tänkt att avskräcka människor från att vaccinera sig mot covid-19.

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) menar att vaccinerna mot covid räddat miljoner liv (arkiverad version).

Vad visar studien?

Studien i Vaccine är den största studien om covid-19-vaccinsäkerhet baserat på antal deltagare: i studien ingick över 99 miljoner vaccinerade individer i Australien, Kanada, Frankrike, Danmark, Skottland, Argentina, Finland och Nya Zeeland. Den gjordes av Global Vaccine Data Network (arkiverad version) som är ett internationellt forskningsnätverk för vaccinsäkerhet och effektivitet finansierat av USA:s nationella folkhälsomyndighet CDC.

Forskarna jämförde förekomsten av 13 biverkningar efter vaccination mot covid-19 med förekomsten av samma tillstånd mellan år 2015 och 2019, d.v.s. före pandemin. De identifierade biverkningar vars förekomst var större än 1,5 gånger det förväntade och såg det som en "säkerhetssignal". Vilket inte innebär ett "orsakssamband". 

Den multinationella analysen "bekräftade redan etablerade säkerhetssignaler för myokardit, perikardit, Guillain-Barré syndrom och cerebral ventrombos", skriver forskarna och lägger till att "andra potentiella säkerhetssignaler som kräver ytterligare undersökningar identifierats".

Image
En skärmdump av studien i Vaccine (tagit 26.2.2024)

Signaler för hjärtbiverkningar redan kända

I motsats till påståendena i sociala medier är studien i Vaccine inget "bombnedslag", enligt epidemiologen Katrine Wallace, biträdande lektor vid fakulteten för folkhälsan vid Chicago universitet. Hon granskade resultaten i en  blogg (arkiverad version) som publicerades den 22 februari. "De viktigaste, statistiskt signifikanta resultaten från studien bekräftade de säkerhetssignaler som redan hade hittats i andra databaser runt om i världen", skriver hon.

När det gäller hjärttillstånd, menar forskarna att studien "bekräftar resultat gällande tidigare identifierade sällsynta fall av myokardit och perikardit efter de första och andra doserna av mRNA-vacciner".

Risken för myokardit, d.v.s. hjärtmuskelinflammation, och perikardit, d.v.s. hjärtsäcksinflammation, som kopplats till mRNA-vaccinerna mot covid-19 och som särskilt gäller unga män, har varit känd sedan 2021. 

I juli 2021 konstaterade (arkiverad version) EMA att tillstånden kan förekomma i mycket sällsynta fall efter vaccination med Modernas och Pfizers mRNA-vacciner.

I oktober 2021 beslutade Folkhälsomyndigheten att pausa användningen av Modernas vaccin för alla som är födda 1991 och senare på grund av risken för myokardit. Myndigheten påpekade dock att "för den enskilda individen är risken att drabbas väldigt liten".

Epidemiologen Anders Peter Hviid, en av studiens författare och professor vid Statens Serum Institut i Danmark, bekräftade detta för AFP den 23 februari. "Generellt har kopplingen mellan mRNA-vacciner och hjärtinflammationer redan beskrivit väl men de är sällsynta och har bra prognoser", sade han. Han lade till att "det är viktigt att förstå om dessa kopplingar är kausala och vad mekanismen bakom dem är" för att "hjälpa att förbättra vacciner i framtiden som använder samma teknologier". 

Jeff Kwong, en annan författare till studien och biträdande föreståndare vid Centre for Vaccine-Preventable Diseases vid Toronto universitet, höll med och sade att resultaten inte fick honom att tveka att rekommendera vaccination.

"Denna studier bekräftar tvärtom att covidvaccinerna är mycket säkra", berättade han för AFP den 27 februari.

Kwong sade att studien bekräftade de nationella övervakningssystemens förmåga att upptäcka sällsynta biverkningar och att vanligare riskerna redan skulle ha identifierats.

Han sade att patienterna även ska tänka om de större riskerna kopplade till covidinfektion.

I en metaanalys (arkiverad version) som publicerades i augusti 2022 och där 22 studier granskades konstateras att risken för myokardit är sju gånger högre för människor som hade covid-19 än för dem som tog vaccinet.

Risken för cerebral ventrombos redan identifierad med AstraZeneca

Förutom hjärtrelaterade risker bekräftade studien risken för cerebral ventrombos, d.v.s. bildandet av en venös blodpropp i hjärnans durala sinus eller kortikala vener. 

De som fått AstraZenecas vaccin, ett så kallat virusvektorvaccin, hade en tre gånger större risk jämfört med den förväntade förekomsten. Tillståndet är sällsynt: forskarna observerade endast 69 fall bland 99 miljoner vaccinerade individer, jämfört med 21 förväntade fall.

 EMA konstaterade (arkiverad version) redan i april 2021 att blodproppar bör listas som en "mycket sällsynt" biverkning av AstraZenecas vaccin. 

Image
Människor köade för vaccination mot covid-19 på en järnvägsstation i Taipei den 29 april 2022. (AFP / Sam Yeh)

Sällsynta neurologiska risker

I studien observerades en "statistiskt signifikant ökning" i fall av Guillain-Barré syndrom, en autoimmun sjukdom där immunförsvaret angriper nerverna. Inom 42 dagar efter den första dosen av AstraZenecas vaccin observerades 190 fall jämfört med 76 förväntade fall.

Forskarna identifierade även akut disseminerad encefalomyelit (ADEM), inflammation i hjärna och ryggmärg, som en "säkerhetssignal". Efter vaccination förekom sju fall jämfört med två förväntade fall.

Hviid sade dock att studien "inte bevisar ett orsakssamband" mellan neurologiska sjukdomar och vaccination. Han lade till att forskarna endast hittade "denna mycket lilla potentiella risk" tack vare studiens massiva omfattning. Det fanns mindre än tio fall av ADEM i nästan 100 miljoner människor.

"Dessa signaler gällde de första doserna för AstraZenecas och Modernas vacciner", lade Hviid till. "Vi såg inte dessa signaler efter ytterligare doser av dessa två covid-19-vacciner och vi såg dem inte efter några doser av Pfizer/BioNTech-vaccinet som använts i större utsträckning."

En studie (arkiverad version) på uppdrag av de franska hälsomyndigheterna visade i oktober 2023 att risken för Guillain-Barré syndrom är betydligt större efter en covidinfektion än vaccination mot covid-19.

Hviid sade att Vaccine-studiens resultat inte ska avskräcka människor från att vaccinera sig mot covid-19. "Det vi tar med oss är att vaccinationskampanjer mot covid-19 har varit mycket effektiva för att förebygga allvarlig sjukdom", sade han. "De få allvarliga biverkningarna som vi har sett i denna och andra studier har varit sällsynta."

AFP har granskat flera påståenden om vacciner mot covid-19, t.ex. här och här.

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss