EDF:s kolkraftverk i västra France den 11 januari 2022 ( AFP / LOIC VENANCE)

Film sprider gamla myter om klimatförändringarna

Det råder idag stor enighet bland forskare om att ökande koldioxidutsläpp från mänskliga aktiviteter orsakar dagens globala uppvärmning. I mars 2024 släpptes ändå en film som ifrågasätter detta vetenskapliga samförstånd. I filmen sprids påståenden som klimatforskare upprepade gånger har bevisat att är falska. Experter har berättat för AFP att koldioxidhalterna och temperaturerna ökar i en aldrig tidigare skådad takt och att ekosystemen inte hinner anpassa sig till förändringarna. 

Filmen "Climate: The Movie (Den kalla sanningen)" släpptes på olika plattformar såsom YouTube och har visats tiotusentals gånger. Det finns flera versioner med undertexter på olika språk, bl.a. svenska. I filmen presenterar flera välkända klimatförnekare falska teorier där det påstås att mänsklig aktivitet inte ligger bakom klimatförändringarna. AFP och andra oberoende faktagranskningsorganisationer har rapporterat om filmen även tidigare. 

En version med svenska undertexter har visats över 18 000 gånger och påståenden från filmen har spridits i olika sociala medier i Sverige, bland annat på Facebook, Threads och Telegram.

Enligt FN:s mellanstatliga klimatpanel (IPCC) har klimatet blivit över 1 °C varmare sedan slutet av 1800-talet och uppvärmningens konsekvenser, såsom allt fler extrema väderfenomen, är redan tydliga. Detta orsakas främst av koldioxid (arkiverad version).

År 2015 enades världens ledare om att minska koldioxidutsläpp för att begränsa uppvärmningen. Målet är nu att begränsa ökningen av den globala genomsnittstemperaturen till  1,5 °C i förhållande till den förindustriella nivån.

Image
Skärmdump av filmen med svenska undertexter (från 29.5.2024)

Här går vi igenom den senaste forskningen om klimatförändringarna som visar att de viktigaste påståendena i filmen är falska.

Det finns ett brett samförstånd bland forskare om att klimatförändringarna orsakas av mänsklig aktivitet

I filmen ifrågasättas det breda vetenskapliga samförståndet att klimatförändringarna drivs av koldioxidutsläpp från mänsklig aktivitet. T.ex. den amerikanska fysikern William Happer påstår i filmen att "det är absurt när folk säger att vetenskapen om klimatet är obestridlig". AFP har granskat Happers påståenden tidigare och skrivit om hur andra forskare har visat att de är falska.

Enligt den amerikanska rymdmyndigheten Nasa (arkiverad version) "är en klar majoritet av klimatforskarna som publicerar aktivt – 97 procent – överens om att människorna orsakar den globala uppvärmningen och klimatförändringarna". Nasa skriver att "de flesta ledande vetenskapsorganisationerna runt om i världen har publicerat offentliga uttalanden där de konstaterar detta".

Nasa syftar på Kaliforniens planerings- och forskningsbyrå som listar (arkiverad version) cirka 200 organisationer runt om i världen, inklusive Kungliga Vetenskapsakademien, som konstaterat att klimatförändringarna orsakas av mänskliga aktiviteter. 

IPCC:s sjätte utvärderingsrapport (arkiverad version) som publicerades mellan augusti 2021 och april 2022 är den mest omfattande utvärderingen om det rådande vetenskapliga läget beträffande klimatförändringarna. Rapporten är baserad på arbetet av 721 experter från 90 länder som granskade hundratals studier. Där konstateras att det finns "entydiga" bevis på att människor ökar temperaturerna genom förbränning av fossila bränslen  (arkiverad version).

Också andra studier visar att en överväldigande majoritet av forskarna anser att klimatförändringarna beror på mänsklig påverkan. En studie som publicerades 2021 i tidskriften Environmental Research Letters (arkiverad version) visar att mellan 91 % och 100 % av forskarna delar synen. Forskare med en högre grad av expertkunnande är mer benägna att se sambandet. Bland dessa råder "100 % enighet om att jorden huvudsakligen värms till följd av mänsklig aktivitet", enligt studien. 

Image
Turister varnades för torka i Katalonien nära basilikan Sagrada Familia i Barcelona den 13 april 2024. (AFP / PAU BARRENA)

Dagens uppvärmning är inte "naturlig"

Ett annat missvisande påstående är att förändringar i jordens temperaturer är naturliga och att vi nu befinner oss i en "exceptionellt kall period" med bara "lite" uppvärmning.

Jorden har gått igenom många extremt varma perioder under sin 4,54 miljarder år långa historia och är relativt kall idag, står det på USA:s vädermyndighets NOAA:s webbsida (arkiverad version).  Detta betyder ändå inte att den nuvarande uppvärmningen är ofarlig. De varmaste perioderna inträffade innan det fanns människor och långt innan den moderna civilisationen som utvecklades under de senaste 10 000 åren, enligt NOAA.

I denna faktagranskning av AFP sade Ed Hawkins, professor i klimatvetenskap vid University of Reading, att temperaturförändringarna under de senaste 10 000 åren inte har varit lika snabba som de är idag. 

"Globala temperaturer har tidigare varierat inom ett stort spann men dessa förändringar tar tiotusentals år. Vi vet att det finns naturliga orsaker till dessa cykler på grund av jordens omloppsbana runt solen", sade han. Han lade ändå till att "vad vi ser under de senaste 2 000 åren är en mycket mild nedgång och sedan i slutet ser man plötsligt en snabb temperaturuppgång som är mycket kraftigare än vad vi har sett under de senaste 2 000 åren."

IPCC sammanfattar trenden i ett diagram (nedan) i rapporten från augusti 2021 (arkiverad version). Diagrammet till vänster visar att temperaturerna har ökat kraftigt under de senaste 150 åren. Diagrammet till höger visar hur mycket lägre globala temperaturerna skulle vara utan utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser från mänsklig aktivitet.

Image
Diagrammet visar hur utsläpp från mänskliga aktiviteter värmer upp planeten. Till vänster: uppvärmningen har ökat kraftigt sedan 1850. Till höger: uppvärmningen skulle vara mindre utan utsläpp från mänskliga aktiviteter (IPCC / den sjätte utvärderingsrapport)

Dagens klimatförändringar drivs av koldioxid

I filmen förnekas att koldioxid orsakar uppvärmningen och påstås att mängden koldioxid i atmosfären är för låg för att resultera i en betydlig påverkan på klimatet.

AFP skrev om påståendet i april 2024. Enligt Nasa har mänskliga aktiviteter ökat koldioxidhalten i atmosfären med 50% sedan 1750, då den industriella revolutionen inleddes (arkiverad version). Nasas uppgifter visar att halten var 427 miljondelar (ppm) i april 2024.

Bärbel Hönisch, professor i geo- och miljövetenskap vid Columbia University, berättade för AFP att koldioxid har "förstärkt" klimatcykler, något som påvisats i flera vetenskapliga studier och rapporter  (arkiverade versioner här och här).

"Huruvida koldioxid drev eller bara förstärkte ökningen av temperaturer i det förflutna spelar ingen roll i dag", sade hon den 16 april 2024. "I dag ökar vi mängden koldioxid i en takt som kan vara snabbare än någonsin tidigare under den geologiska historien".

I denna svenska faktagranskning skrev AFP om hur koldioxid haft en förstärkande effekt under tidigare växlingar mellan istider och varmare perioder.

Biträdande professor Annalea Lohila vid det finska meteorologiska institutet och Helsingfors universitet sade i denna finska faktagranskning från 2022 att även om koldioxid utgör endast 0,04 % av atmosfärens volym, spelar gasen en viktig roll när det gäller växthuseffekten och den globala uppvärmningen eftersom den fångar upp värmestrålning.

"Resten består praktiskt taget av syre och kväve som inte absorberar och avger värmestrålningen som reflekteras från jordytan som koldioxid gör. Så den lilla andelen koldioxid är inte viktig, vad som är viktigt är att det finns koldioxid och andra växthusgaser där överhuvudtaget", sade hon. 

Image
Växthuseffekten (AFP / Gal ROMA, Sophie RAMIS)

Ingen risk att koldioxidhalten blir för låg

I filmen framförs också det falska påståendet att jorden är  nära en "koldioxidsvält" som skulle vara katastrofal eftersom växter behöver koldioxid för att växa och producera syre.

Studier har visat att koldioxidhalterna i atmosfären har varit mycket högre under de senaste 500 miljoner åren, men detta tyder inte på en risk för att mängden koldioxid nu är för liten. AFP har skrivit om detta tidigare, t.ex. på svenska här och på engelska här.

Howard Diamond, en klimatforskare vid NOAA:s luftresurslaboratorium berättade för AFP i februari 2024 att mätningar från iskärnor har visat koldioxidhalter som varierat mellan 180–290 ppm under de senaste 800 000 åren, vilket är mindre än i dag. Det "gick ganska bra" för växter och andra levande organismer under dessa förhållanden, sade Diamond.

I filmen påstås även att koldioxidhalterna under den senaste istiden sjönk  så mycket att livet på jorden var "nära utdöende" eftersom växterna "ska ha svultit". Jouni Räisänen, äldre universitetslektor vid centret för atmosfärvetenskaper vid Helsingfors universitet, berättade för AFP i ett mejl den 9 maj 2024 att detta inte är sant. Olika växter har olika kemiska reaktioner kopplade till fotosyntesen, sade han. Så kallade C4-växter, såsom majs, durra, hirs och sockerrör, har anpassat sig bättre till låga koldioxidnivåer än så kallade C3-växter, såsom bönor, ris, vete, råg och havre.

Under istiderna har låga koldioxidhalter begränsat tillväxten av C3-växter, sade han, men det fanns knappast "en risk för utdöende".

Diamond pekade på en artikel som publicerades 2017 i tidskriften Nature Communications (arkiverad version) som visar koldioxidhalterna under de senaste 420 miljoner åren i förhållande till förväntande förändringar i framtiden. Baserat på IPCC:s olika utsläppsscenarier för framtiden, visar grafen från artikeln (nedan) att halterna kommer att nå höjder som inte observerats på miljontals år.  

Image
Koldioxidhalterna under de senaste 420 miljoner åren (från artikeln "Future climate forcing potentially without precedent in the last 420 million years" som publicerades 2017 i Nature Communications; skärmdump 23.5.2024)

Artikeln konstaterar att "om människans användning av fossila bränslen fortsätter i oförminskad takt riskerar vi att nå koldioxidhalter som inte bevittnats sedan den tidiga eocenen (för 50 miljoner år sedan) före mitten av 2000-talet".

Problemet är att mängden koldioxid i atmosfären ökar så fort, berättade Pelle Boberg, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, för AFP i februari 2024. "Koldioxidhalterna har genom tiderna varierat stort, och livet på jorden har anpassat sig efter det", sade han. Nu går förändringen ändå "så snabbt att det blir allt svårare för ekosystem att hinna justera sig".

AFP har tidigare skrivit om påståendet att jorden är grönare när det finns mer koldioxid i atmosfären. En studie som publicerades 2016 i Nature Climate Change (arkiverad version) visar att även om jorden har blivit grönare till följd av atmosfärens ökade koldioxidhalt, kommer effekten att avta eftersom växternas förmåga att suga upp näringsämnen försämras då jorden blir varmare. 

Solen ligger inte bakom dagens klimatförändringar

I filmen påstås också att klimatförändringarna orsakas av solen snarare än koldioxidutsläpp. AFP har faktagranskningar på finska, engelska och franska där det förklaras att solens aktivitet påverkar klimatet men inte orsakar de nuvarande klimatförändringarna.

"Solvariationer påverkar klimatet", sade Frank Pattyn, ledare av glaciologilaboratoriet vid Université Libre de Bruxelles i mars 2022. "Variationer i solenergi som observerats under de senaste århundradena är trots allt svaga och inte tillräckliga för att förklara förändringarna i temperaturer som observerats i dag." Han tillade att solens aktivitet har minskat under de senaste årtiondena.

Enligt Nasa (arkiverad version) kan solen påverka jordens klimat men den har inte orsakat uppvärmningen under de senaste årtiondena. "Sedan 1978 har forskarna följt detta med sensorer på satelliter som visar oss att det inte funnits någon ökande trend i mängden solenergi som når vår planet", står det på Nasas webbsida.

Klimatforskare Pascal Yiou från Laboratoriet för klimat- och miljövetenskaper i Frankrike berättade för AFP i april 2022 att solinstrålningen påverkar hela atmosfären. Utsläppen av växthusgaser sker däremot nära jordens yta och gaserna stannar främst i de lägsta skikten av atmosfären och värmer då upp lagren några kilometer från jordens yta. Om solen orsakade den nuvarande uppvärmningen skulle man förvänta sig att den skulle påverka alla atmosfärens lager. Detta ser man ändå inte, sade Yiou.

Officiella temperaturstatistiker beaktar urbana värmeöar

Ett ytterligare konstaterande i filmen är att officiell temperaturstatistik är missvisande på grund av att de härstammar från"urbana värmeöar" och att detta blir klart när statistiken jämförs med mätningar från platser utanför städer, såsom hav och träets årsringar.

Lufttemperaturer kan vara flera grader varmare i städer än i andra områden. Detta beror på faktorer såsom minskad ventilation, höga byggnader som fångar upp värme, värme från mänskliga aktiviteter, betongens och andra byggnadsmaterials förmåga att absorbera värme samt begränsad växtlighet, står det i IPCC:s FAQ-dokument (arkiverad version).

Enligt IPCC korrigeras ändå "temperaturmätningarna från termometrar i städer för att beakta denna effekt när uppvärmningstrender beräknas".

AFP har granskat liknande påståenden tidigare. Då handlade påståendena om USA och NOAA:s väderstationer. En klimatforskare från Nasa berättade för APF i augusti 2023 att "myterna om att stationernas kvalitet/placering/urbanisering ska förvrida observationer om långvarig uppvärmning  har motbevisats grundligt från flera olika perspektiv".

Image
Grafik om urbana värmeöar som kan öka temperaturerna i städer (AFP / Simon MALFATTO)

Räisänen sade att landområden värmts mer än hav i stort sett till följd av fuktskillnaden mellan ytorna. Mängden vatten som avdunstar från våta ytor ökar icke-linjärt när temperaturerna stiger så att förändringen blir kraftigare ju varmare ytan är. Detta betyder att värmen som fångats av den tilltagande avdunstningen effektivt minskar ökningen av havstemperatur.

Också havets värmekapacitet, d.v.s. den värmemängd som behövs för att öka temperaturen i ett system med en grad, gör ökningen av havstemperatur långsammare.

En analys av BBC från maj 2024 visar att havstemperaturer kontinuerligt nått rekordhöjder under det senaste året (arkiverad version). Detta orsakas i stort sett av växthusgaser, och uppvärmningen har redan nu fått skadliga effekter för havets växter och djur, står det i artikeln.

När det gäller årsringar, sade Räisänen att det är svårare att tolka sådana proxydata, d.v.s. mätningar som inte är direkta observationer av klimatet, än direkta temperaturmätningar eftersom de ofta påverkas av andra faktorer än bara temperaturförändringar. För träets årsringar gäller miljöfaktorer såsom luftföroreningar.

Klimatmodeller skapar bra uppskattningar av verkliga förändringar

I filmen ifrågasätts existerande klimatmodeller och man menar att modellernas beräkningar inte motsvarar verkliga temperaturökningar.   

Bob Ward, policy- och kommunikationsdirektör vid Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment vid London School of Economics berättade för AFP att dagens modeller använts länge och regelbundet granskats av forskarna.

"Modellerna testas utifrån deras förmåga att återge de senaste klimattrenderna och de som fungerar kommer att användas för att göra prognoser för framtiden", sade han.

I en analys av Carbon Brief  (arkiverad version) framkom att även om modellerna är "långt ifrån perfekta", har alla modeller som publicerats sedan 1973 "resultat som är nära det som faktiskt inträffat särskilt när man beaktar skillnader mellan den förutsedda och verkliga koldioxidhalten och andra faktorer som påverkar strålningsdrivning". Strålningsdrivning är skillnaden mellan den solstrålning som sugs upp i klimatsystemet och den strålning som lämnar jorden och far ut i rymden. 

Image
Afghaner satt nära skadade hus efter översvämningar i Baghlan-provinsen den 12 maj 2024. Kraftiga regn orsakade plötsliga översvämningar i flera provinser i landet. (AFP / Atif ARYAN)

Flera extrema väderfenomen

I filmen förnekas att antalet extrema väderfenomen har ökat. Experter har ändå berättat för AFP att vetenskapliga bevis visar att extrema väderfenomen såsom orkaner, skogsbränder och torka blir vanligare och starkare till följd av mänskligt orsakade klimatförändringar.

En rapport från 2021 av Världsmeteorologiska organisationen visade att antalet väderkatastrofer har ökat femfaldigt under de senaste femtio åren, på grund av klimatförändringarna, fler extrema väderfenomen och förbättrad rapportering. 

 I en analys av Carbon Brief från augusti 2022 undersöktes fler än 500 extrema väderfenomen och resultaten visade att i över 70 % av fallen var väderfenomenen mer sannolika eller allvarligare på grund av de mänskligt orsakade klimatförändringarna.  

Dessutom visar den senaste IPCC-rapporten att klimatförändringarnas konsekvenser redan har observerats i flera år och de kommer att bli allt starkare och vanligare om den globala uppvärmningen fortsätter i samma takt som idag.

Länken till den arkiverade versionen av filmen med svenska undertexter har uppdaterats i det tredje stycket
31 maj 2024 Länken till den arkiverade versionen av filmen med svenska undertexter har uppdaterats i det tredje stycket

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss