Schweiz ändrade rekommendationerna för vacciner mot Covid på grund av immuniteten i befolkningen, inte oro över vaccinernas säkerhet

Hälsomyndigheterna i Schweiz beslutade att ändra rekommendationerna för vaccination mot Covid-19 under våren och sommaren 2023 eftersom de ansåg att de flesta redan har exponerats för viruset genom infektion eller vaccination och att viruset kommer att cirkulera i mindre utsträckning. Ändringen av rekommendationen har dock lett till missvisande spekulationer i sociala medier på olika språk. I svenska inlägg påstås att beslutet har fattats eftersom vaccinerna inte är säkra och att läkarnas personliga ansvar kommer att öka om de inte anmäler biverkningar. Myndigheter och experter har dock berättat för AFP att vaccinerna anses vara säkra och att det inte har skett någon ändring när det gäller läkarnas ansvar.

"Schweiz tvärvänder – covidvax är farliga och läkare kan straffas", står det i rubriken till en artikel som publicerades den 7 april 2023 i Fria Tider och har delats över 600 gånger på Facebook. Vissa inlägg, såsom detta, delar endast en skärmdump av artikelns rubrik och underrubrik. AFP har också tidigare granskat påståenden som gjorts i Fria Tider.

I artikeln påstås att Schweiz har justerat rekommendationerna för vaccination mot Covid "i största tystnad" och att vaccinerna till och med inte rekommenderas för "personer som är särskilt utsatta". Den pekar också på annan "explosiv" information från hälsomyndigheterna och säger att "ansvaret ligger på läkaren". Artikeln gör gällande att myndigheter sänt en "särskild varning" till medicinsk personal om att de ska rapportera biverkningar och kallar detta för en "sannskyldig helomvändning" jämfört med tidigare riktlinjer.

Image
Skärmdump av ett inlägg med de falska påståendena (tagit 12.5.2023)

Schweiziska myndigheter och oberoende experter har berättat för AFP att beslutet att inte rekommendera vaccination mot Covid under våren och sommaren 2023 fattades eftersom immuniteten i befolkningen är hög och viruset cirkulerar i mindre utsträckning. Officiella rekommendationer visar också att riktlinjer för medicinsk personal inte har ändrats.

Rekommendationer är baserade på uppgifter om nuvarande immunitet, inte oro över säkerhet

"I princip rekommenderas ingen vaccination mot COVID-19 under våren/sommaren 2023", sade talesmannen Simon Ming från den schweiziska hälsomyndigheten BAG i ett mejl till AFP den 3 maj 2023. Han förklarade att "några få undantag gäller för personer med hög risk" såsom personer som är 65 år och äldre, personer som har en kronisk sjukdom och gravida kvinnor "som fortfarande kan få en rekommenderad vaccination efter ett individuellt samråd med sin läkare".

Samma information finns på fyra språk, tyska, franska, italienska och engelska på BAG:s webbsida (arkiverad version) om vaccination mot Covid som uppdaterades den 3 april 2023. En sökning på WayBack Machine visar att rekommendationen under hösten och vintern 2022/2023 var att "alla utsatta personer får en påfyllnadsdos" och att "alla andra som är 16 år eller äldre kan också få en påfyllnadsdos. Detta rekommenderas särskilt för medicinsk personal och vårdare av utsatta personer".

"Nästan alla i Schweiz har vaccinerats och/eller smittats och återhämnat sig från COVID-19. Deras immunförsvar har därför exponerats mot coronaviruset", sade Ming gällande ändringen av rekommendationen. På BAG:s webbsida står det också att viruset troligen kommer att cirkulera i mindre utsräckning under våren och sommaren 2023 och att de nuvarande varianterna orsakar en "ganska mild sjukdom".

"Rekommendationerna för vaccination har uppdaterats flera gånger tidigare baserat på bland annat analysen av den aktuella epidemiologiska situationen i Schweiz och immunläget bland befolkningen", sade Ming och lade till att nästa uppdatering planeras före hösten och vintern "om inte oförutsedda förändringar kräver an tidigare uppdatering".

I motsats till vad som påstås i sociala medier har ändringen av rekommendationen inte att göra med oro över vaccinernas säkerhet.

"Swissmedic har inte gjort några ändringar i säkerhetsbedömningen av Covid-vacciner", berättade en talesman för det schweiziska läkemedelsverket Swissmedic för AFP den 25 april.

Swissmedics senaste uppdatering av anmälningar om misstänkta Covid-vaccinationsbiverkningar publicerades den 24 februari 2023 och omfattar perioden mellan 1 januari 2021 och 22 februari 2023. I uppdateringen står det att "det övergripande positiva förhållandet mellan nytta och risk för vaccinerna kvarstår".

Cindy Prins, biträdande klinisk professor för epidemiologi vid University of Florida, bekräftade detta.

"Ändringen av rekommendationerna för vacciner mot Covid-19 i Schweiz var inte baserad på oro över vaccinens säkerhet", skrev hon i ett mejl den 11 april. "För att göra den rekommendationen använder Schweiz sina uppgifter om befintlig immunitet tillsammans med prognoser om att det inteförväntas ett stort antal Covid-19-fall i sommar." Hon lade till att över en miljard doser vacciner mot Covid-19 har administrerats över hela världen och medan det finns vissa skillnader i säkerhetsprofilerna av olika typer vacciner, "anses de överlag vara ganska säkra".

"De utvecklar riktlinjer för att använda vaccinet på det mest effektiva sättet i det nuvarande sammanhanget", sade Amesh Adalja, senior forskare vid Johns Hopkins centrum för hälsosäkerhet den 11 april. "Det har inte framkommit någon ny legitim oro över säkerheten av COVID-vacciner och säkerhetsprofilen blir kraftigare varje dag. Säkerhetsrisker såsom myokardit och VITT (i vissa köns- och åldersgrupper) kan mildras." VITT syftar på vaccininducerad immuntrombotisk trombocytopeni, d.v.s. en koagulationsstörning.

Image
En schweiziska soldat administrerade en påfyllnadsdos av vaccin mot Covid-19 i Delemont i norra Schweiz den 14 december 2021 där armén hjälpte till med vaccineringen. ( AFP / Fabrice COFFRINI)

Inga ändringar gällande läkarnas ansvar och anmälningspraxis

I den svenska artikeln hänvisas också till att "ansvaret" ligger på läkaren och det antyds att det har skett en "sannskyldig helomvändning" när det gäller skyldigheten för medicinsk personal att rapportera vacciners biverkningar. Sådana ändringar har dock inte gjorts i samband med den nuvarande rekommendationen för vacciner.

"Inga ändringar gjordes när det gäller ansvarsbestämmelserna. De vanliga ansvarsbestämmelserna, som gäller alla vacciner, fortsätter att gälla för rekommenderade vaccinationer mot Covid-19. Detta har inte ändrats i samband med rekommendationerna för Covid-19-vaccination som nyligen uppdaterades", sade Ming.

Det står på BAG:s webbsida (arkiverad version) att ansvaret för skador relaterade till vaccin kan ligga på tillverkaren, vaccinationscentralen eller det federala ersättningssystemet. Ming förklarade att det federala ersättningssystemet används i vissa lägen när det gäller rekommenderade eller obligatoriska vacciner och när konsekvenserna inte täcks av andra typer av försäkringar. Om vaccinet är felaktigt ligger ansvaret på tillverkaren, inte det federala ersättningssystemet. Om det finns ett problem med patientutbildning eller omsorgsplikt, kan ansvaret ligga på personen som administrerade vaccinet.

Liknande information om ansvar fanns också tidigare under vaccinationsprogrammet. T.ex. i denna artikel i The Local från januari 2021 hänvisas till BAG: "Vid akuta reaktioner som orsakas av vaccinet kan tillverkaren, personen som administrerar vaccinet eller den schweiziska regeringen hållas ansvarig beroende på omständigheterna."

I den svenska artikeln påstås att Schweiz också har gjort en "helomvändning" när det gäller skyldigheten för medicinsk personal att anmäla biverkningar av vacciner. I själva verket står det i artikel 59 i den nuvarande lagen om terapeutiska produkter att alla allvarliga biverkningar måste anmälas, d.v.s. reglerna har inte ändrats.

"Skyldigheten att anmäla biverkningar av vacciner har förblivit detsamma. Det finns en rättslig skyldighet för hälsovårdspersonal att anmäla biverkningar medan att anmäla är frivilligt för privatpersoner," berättade talesmannen för Swissmedic för AFP.

Denna generella skyldighet som hänvisar till artikel 59 i lagen om terapeutiska produkter – som också nämns i den svenska artikeln – förklaras på Swissmedics webbsida här (arkiverad version). Den senaste uppdateringen av webbsidan var i 2021. En sökning på WayBack Machine visar att samma information fanns där också tidigare.

Skyldigheten att anmäla biverkningar finns också i den relevanta lagstiftningen här (arkiverad version). Den äldsta tillgängliga versionen online av lagen på engelska är från 2014. Samma skyldighet fanns redan där.

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss