Påståendet att Sverige skulle vara världens näst farligaste land för kvinnliga resenärer är baserat på en missvisande rapport

En artikel från 2021 publicerad på Forbes.com, en sajt där externa skribenter kan publicera artiklar, listar "de farligaste länderna för kvinnliga resenärer" baserat på bl.a. antal polisanmälda sexualbrott i olika länder. Sverige är på andra plats på listan, något som orsakat uppståndelse både i sociala medier och bland högerpolitiker. Listan dök upp igen i april 2023, men experter på brott mot kvinnor berättade för AFP att det är svårt att jämföra statistik över sexualbrott mellan olika länder på grund av olika juridiska definitioner och anmälningspraxis. Sveriges till synes höga våldtäktssiffror är enligt dem ett resultat av en förhållandevis bred definition av brottet samt ett högre förtroende för rättsväsendet.

Ett svenskt Facebook-inlägg som delats mer än hundra gånger sedan mitten av april visar en skärmdump av vad som ser ut att vara en lista publicerad på en Forbes webbsajt. Listan i skärmdumpen, med titeln "De farligaste länderna för kvinnliga resenärer" på engelska, visar tio länder. Sverige är på andra plats, efter Sydafrika och innan El Salvador.

I kommentarerna skyller människor på vänsterpolitik för den påstådda situationen och efterlyser visitationszoner, d.v.s. områden där polisen får möjlighet att använda vissa tvångsmedel, såsom kroppsvisitation, utan att det finns någon brottsmisstanke.

Image
En skärmdump av det missvisande inlägget (tagit 2.5.2023)

En sökning efter listan på Google visar att den kommer från en artikel som publicerades på Forbes.com i december 2021 med titeln "De säkraste (och sämsta) platserna för kvinnliga resenärer: du kommer inte att tro hur Amerika rankades". Listan blev viral i Sverige våren 2022 inför riksdagsvalet, då särskilt högerpolitiker och personer inom extremhögern delade den, något som rapporterades av flera medier (t.ex. här och här). Faktagranskningssajten Källkritikbyrån publicerade en faktagranskning om listan vid tiden och förklarade hur sådana jämförelser är missvisande. Listan dök dock upp igen i april och tolkades i flera fall som en korrekt representation av Sverige.

Rapporten som listan är baserad på pekar själv på brister i sin metodologi. Experter berättade för AFP att Sveriges till synes höga sexualbrottssiffror är ett resultat av en bredare definition av våldtäkt samt en högre anmälningsbenägenhet jämfört med flera andra länder.

Vad står det i artikeln?

Artikeln publicerades på Forbes.com, en sajt där även externa skribenter kan publicera kolumner.

Listan som presenteras i artikeln är baserad på en rapport (arkiverad version) av SafetyDetectives om säkerheten för kvinnor världen över. Organisationen beskriver sig som "en grupp av cybersäkerhetsexperter, integritetsforskare och tekniska produktgranskare" som fokuserar på tester och recensioner av olika slags cybersäkerhetsprogram.

Listan i artikeln motsvarar de tio första länderna i rapportens lista av de 15 länderna "med det högsta antalet anmälda brott mot kvinnor". Som förklaras i rapporten, grundar denna ranking sig på antalet mord, våldtäkter, sexuella övergrepp och våld i nära relationer mot kvinnor i 78 länder, där mord och våldtäkt väger tyngre. Uppgifterna är baserade på "offentligt tillgänglig statlig statistik, officiella polisrapporter och studier från ansedda institutioner", står det i rapporten. Till skillnad från artikeln på Forbes.com hänvisar rapporten inte till resenärer.

Dessutom pekar rapportförfattaren flera gånger på brister i metodologin och skriver t.ex. att "länderna som har flest anmälda brott mot kvinnor uppenbarligen har processer som gör det möjligt för offren att anmäla dessa brott. Länderna med det lägsta antalet anmälda brott kan förmodligen förbättra dessa processer". När det gäller Sveriges andraplats har rapporten en kommentar : "Även om Sverige ofta rankas högt på andra listor över de säkraste länderna för kvinnor, observerade vi att det har det högsta antalet (anmälda) våldtäkter i Europa. Faktumet att flera andra relativt säkra länder såsom Norge, Australien och Nya Zeeland också rankas högt på denna lista antyder att anmälningen kan vara mycket vanligare där eller att definitionen av våldtäkt är bredare – och inte nödvändigtvis att fler brott begås – även om ytterligare forskning skulle behöva göras för att bekräfta detta". Representanter av SafetyDetectives intervjuades för artikeln på Forbes.com och begränsningarna nämns också där.

Artikeln på Forbes.com uppdaterades i april 2022 för att lägga till mer information om Sverige. Den hänvisar till Brottsförebyggande rådet (Brå) och förklarar att det kan vara svårt att tolka siffrorna och göra jämförelser mellan länder på grund av "skillnader i hur våldtäkt definieras, hur brott registreras och viljan att anmäla brott". Det står i artikeln att den svenska lagstiftningen uppdaterades 2018 så att våldtäkt blev definierad som "sex utan uttryckligt samtycke" och den behöver inte innebära våld. I svensk statistik räknas också varje enskilt tillfälle av misshandel eller våldtäkt i en nära relation, till skillnad från vissa andra länder där de registreras som ett fall.

Svensk lagstiftning och anmälningspraxis leder till högre siffror av anmälda brott

Annika Töyrä, utredare på Nationellt Centrum för Kvinnofrid vid Uppsala Universitetet, berättade för AFP i ett mejl den 9 maj att det är generellt sett mycket komplicerat att jämföra brottslighet länder emellan genom att titta på statistik över polisanmäld brottslighet.

"Detta beror på en rad faktorer, som exempelvis att lagstiftning skiljer sig åt, att man har olika regler och praxis för anmälningsupptagning och för hur man räknar brott ,men även att det finns skillnader i synen på brott och i allmänhetens förtroende för rättsväsendets myndigheter samt variationer i anmälningsbenägenhet", sade hon. "Även mellan länder som har liknande lagstiftning och kultur kan rutinerna för registrering skilja sig åt väsentligt."

Hon lade till att Sverige har "en av världens mest inkluderande kriminalstatistik", vilket innebär att Sverige har relativt höga nivåer av anmälda brott jämfört med många andra länder. "I Sverige kan exempelvis en kvinna som utsatts för upprepat våld i en nära relation polisanmäla flera hundra brott vid det tillfälle då hon väljer att berätta vad hon utsatts för – kanske under flera år eller decennier – och var och en av dessa händelser kan då registreras som ett anmält brott."

Image
Stockholms tingsrätt 19.9.2018 ( AFP / Jonathan NACKSTRAND)

År 2020 publicerade Brå en rapport (arkiverad version) som handlar om svårigheterna när det gäller internationella jämförelser av våldtäktssiffror, som också tar upp de bredare problemen med internationella jämförelser som Töyrä påpekade. I rapporten står det att Sverige har högst antal våldtäktsanmälningar per invånare enligt EU:s statistik, men detta beror på skillnader i hur våldtäktslagstiftningen är utformad och hur statistiken förs.

Stina Holmberg från Brå:s forsknings-och utredningsråd var en av rapportens författare. Hon berättade för AFP att de inte observerade att Sverige har fler våldtäkter. Hon sade att de till synes höga siffrorna beror på hur man definierar brott i olika länder och i vilken utsträckning brott anmäls till polisen.

— Brott är inte definierat på samma sätt i alla länder. Och har man en vid definition, så blir det fler anmälda våldtäkter, sade hon den 28 april och påpekade att t.e.x. allt sexuellt umgänge med barn under 15 år räknas som våldtäkt i Sverige.

— Det varierar också i vilken utsträckning det krävs våld och hot för att det ska kallas för en våldtäkt, lade hon till.

Som det står i rapporten så innefattade runt 40 procent av anmälningarna om fullbordad våldtäkt mot kvinna i Sverige år 2016 inte våld utan avsåg utnyttjande av särskilt utsatt situation. År 2018 blev Sverige "ett av de få länder i Europa" som har en samtyckeslag, säger rapporten.

Holmberg förklarade också att studier visar att det finns färre våldtäktsmyter – t.ex. att ett brott räknas som våldtäkt bara om man blir utsatt av en fullständig främling – i Sverige än i många andra länder.

— Det är klart att det påverkar i vilken utsträckning man anmäler eller inte.

Dessutom finns det en hög nivå av förtroende för rättsväsendet i Sverige, sade Holmberg.

— De länder som har väldigt få anmälningar eller mycket färre anmälningar om våldtäkt, där var det mycket färre som hade förtroende för rättsväsendet.

Sverige har också den högsta nivån av jämställdhet mellan könen i Europa.

— Vi ville då snarare tolka den här höga anmälningssiffran i Sverige snarare som väldigt positivt att kvinnor vågar berätta vad det har varit med om, lade hon till.

I rapporten observeras att om Sverige hade liknande lagstiftning och samma sätt att föra statistik som exempelvis Tyskland, skulle det hamna "någonstans i mitten av den europeiska statistiken över anmälda våldtäkter".

Rapporten av SafetyDetectives handlar också om mord av kvinnor. Töyrä förklarade dock att det inte framgår i Forbes.com artikel eller SafetyDetectives rapport vilka statistikkällor som har använts. Hon sade att det finns en risk att man har tittat i den officiella statistiken över polisanmälda mord. "I Sverige har man en polisiär praxis att upprätta en anmälan om mord om en avliden person påträffas och det inte kan uteslutas att personen bragts om livet. Om mord inte kan uteslutas behandlas ärendet som sådant fram till dess att det kan konstateras att personen avlidit av annan orsak. Utredningen läggs då ner men i statistiken över anmälda brott blir den kvar ", sade hon. Hon påpekade att antalet anmälda brott som definieras som"fullbordat mord och dråp samt misshandel med dödlig utgång mot kvinna/flicka" uppgår till 146 brott under 2022 medan Brå:s rapport (arkiverad version) där endast de ärenden där dödligt våld har fastställts redovisas visar att 23 kvinnor föll offer för dödligt våld under samma år.

Töyrä pekade på en rapport från 2014 (arkiverad version) av EU:s byrå för grundläggande rättigheter som indikerar att Sverige inte utmärker sig från övriga EU-länder, varken positivt eller negativt när det gäller våld mot kvinnor

Kvinnor utsätts oftast för våldsbrott av någon de känner

Artikeln på Forbes.com presenterar resultaten från Safety Detectives rapport som en indikation om vilka de farligaste länderna för kvinnliga resenärer är. Men Töyrä sade att "det är svårt att se kopplingen" mellan den statistik som presenteras i artikeln och vilka länder som skulle vara särskilt farliga för resenärer "när den farligaste platsen för kvinnor är det egna hemmet". "Kvinnor utsätts också, i betydligt större utsträckning än män, för våldsbrott som begås av någon de känner sedan tidigare", sade hon.

Brå:s senaste rapport (arkiverad version) om våld i nära relationer visar att 81 procent av anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor begicks av en för brottsoffret bekant person jämfört med 45 procent när det gäller misshandel mot män. Offret och förövaren var eller hade varit i en parrelation i 63 procent av fallen när det gäller dödligt våld mot kvinnor. Den motsvarande siffran för män var 4 procent.

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss