Förbudet av fluorskidvalla innebär inte att man bör undvika fluoridtandkräm

Fluorid har använts i tandkräm i decennier för att förebygga karies. Men i svenska inlägg på sociala medier som har delats hundratals gånger sedan mars 2023 påstås att man borde undvika fluoridtandkräm eftersom det internationella skidförbundet inför ett förbud mot fluorskidvalla på grund av dess hälsorisker och miljöförstöring. Olika fluor används dock till tandkräm och till skidvalla. Även om för mycket fluorid kan leda till negativa effekter, så anses den mängd som finns i tandkräm vara säker och ge fördelar. För att nå giftiga nivåer skulle man behöva svälja stora mängder tandkräm, berättar experter för AFP.

"För giftigt för naturen - men ok i din mun?" frågar ett svenskt Facebook-inlägg från 22 mars 2023. Inlägget innehåller en skärmdump av en nyhetsartikel om hur det internationella skidförbundet (FIS) kommer att införa ett förbud mot fluor i skidvallor för att "kemikalierna är farliga för människor och naturen". Inlägget kopplar detta till fluorid i tandkräm och antyder att den borde undvikas på grund av hälsorisker. Slutsatsen dras att "det är en myt att det skulle vara bra för tänderna, du klarar dig mycket bra utan fluor i din tandkräm och ditt munnskölj".

Image
Skärmdump av ett inlägg med de missvisande påståendena (tagit 3.4.2023)

Påståendena dök först upp i slutet av januari 2023 men fick stor spridning i mars med mer än 500 delningar på Facebook.

Som Livsmedelsverket förklarar på sin webbsida, förekommer fluor naturligt i berggrunden och därför innehåller också grundvattnet och mat fluor. Även om fluor inte anses vara ett essentiellt näringsämne kan det förebygga karies, d.v.s. hål i tänderna, när det tillsätts som fluorid i tandkräm, enligt Livsmedelsverket.

Påståenden att fluoridtandkräm har negativa hälsoeffekter har spridits också tidigare. Till exempel 2016 skrev Tandläkartidningen om hur patienternas oro för fluor hade brett ut sig och hur tandvårdpersonalen borde bli bättre på att hantera rädslan och ge korrekt information.

Det är sant att FIS kommer att införa ett förbud mot fluorskidvalla, men det innebär inte att fluoridtandkräm bör undvikas. Enligt experter och rekommendationer från professionella förbund har det fluor som används för skidvalla inte samma hälsoriskprofil som fluorid i tandkräm. Fluoridtandkräm är säker och rekommenderas för tandhälsan. Giftiga nivåer från tandkräm skulle endast kunna nås genom att äta stora mängder av ämnet.

Fluor i skidvalla är inte detsamma som fluoridtandkräm

I ett uttalande den 22 mars 2023 meddelade FIS att "förbudet mot fluorvalla kommer att genomföras fullt ut i början av den kommande vintersäsongen 2023/2024" och förklarade att förbundet förbundit sig "att förbjuda produkter med fluor som används för att behandla skidor givet de hälsorisker och miljömässiga frågetecken som finns relaterade till fluorvallor".

FIS svarade inte på AFP:s förfrågningar om kommentarer.

Sveriges forskningsinstitut RISE publicerade 2019 ett faktablad gällande PFAS inom skidåkning. Av det framgår att per- och polyfluorerade ämnen (PFAS), som ofta kallas "fluor", används i skidvalla för dess vatten- och smutsavstötande egenskaper, och för att reducera friktion. Enligt faktabladet är hälsoeffekterna av långsiktig PFAS-exponering fortfarande inte är fastställda, men tillgängliga studier idag pekar på samband mellan höga nivåer av vissa PFAS och leverskador, förhöjda kolesterol-nivåer, hjärt- och kärlsjukdomar, hormonstörningar, immunstörningar och reproduktions- och utvecklingsstörningar, och vissa PFAS misstänks ha cancerogena egenskaper. Dessutom kan upprepad exponering mot PFAS vid skidvallning resultera i "fluorfeber", ett influensaliknande tillstånd med feber, andningsproblem och värk, står det i faktabladet.

Vad gäller miljöeffekter, sprids PFAS lätt i miljön och den mest sannolika vägen för spridningen är via snö, genom jord och sediment, till grundvatten, vilket innebär att dessa ämnen kan tas upp av växter och djur.

Påståendena på sociala medier är dock missvisande när de kopplar fluoret som används i skidvallor till tandkräm. "Denna typ av organiskt fluor ska ej blandas ihop med oorganiskt fluor som används i exempelvis tandkräm, som ej har samma hälsoriskprofil", konstateras i faktabladet.

Enligt denna artikel av Nordic Institute of Dental Materials från 2020 "finns det stora skillnader mellan fluorgas, fluorerade föreningar i skidvalla och natriumfluoridsalten som används i tandkräm". Artikeln förklarar att fluoridtandkräm är säker när den används enligt rekommendationerna.

Image
Tandkrämstubbar på hyllorna i en livmedelsbutik i New Rochelle, New York den 10 januari 2019 ( AFP / Don EMMERT)

Fluorid är giftigt endast i för stora doser

Enligt Sveriges Tandläkarförbund har fluorid använts i över 70 år för att förebygga karies. Förbundet noterar att 23 procent av Sveriges befolkning var tandlös i en eller båda käkarna 1960 och att den enskilt viktigaste faktorn bakom förbättringen av situationen var införandet av fluoridtandkräm.

Karies orsakas inte av brist på fluorid, men fluorid hjälper till att förebygga den, berättade Peter Lingström, professor vid avdelningen för cariologi vid Göteborgs universitet, för AFP i ett mejl den 4 april 2023. "De etiologiska faktorerna utgörs av bakterier och kost där bakterierna vid nedbrytning av s.k. fermenterbara kolhydrater (socker + stärkelse) skapar ämnen som kan skada tandytan och leda till mineralförlust", sade han. "Fluorid har dock flera goda verkningsmekanismer och kan skydda tanden och göra den mer motståndskraftig mot påverkan."

Sveriges Tandläkarförbund förklarar att en biverkning av för mycket fluorid är emajlfluoros som i sin mildaste form visar sig genom vita fläckar på tandytan och i allvarligare fall leder till missfärgade och ojämna ytor. Enligt Livsmedelsverket är en annan biverkning av för mycket fluor osteofluoros, ett tillstånd med ökad benmassa och bentäthet som ger smärta, stelhet och minskad rörlighet i lederna.

Lingström berättade för AFP att fluoros orsakas av en störning vid bildandet av emalj ifall alltför mycket fluorid finns närvarande. "Detta är endast relevant att diskutera i samband med den tidpunkt i livet då tänderna mineraliseras/bildas och detta tillstånd kan inte utvecklas hos en färdigbildad tand."

Akuta symtom som illamående, törst etc är ovanliga och något dödsfall som går att relatera till för högt intag av fluorid finns ej rapporterat i världen", lade han till.

Enligt Lingström ska halten tandkräm som skulle behöva sväljas ner för att uppnå en toxisk dos ställas i förhållande till kroppsvikt. Det skulle innebära att "större mängd tandkräm än vad som ryms i en tub skulle behövas sväljas vid ett och samma tillfälle", sade han.

Sveriges Tandläkarförbund påpekar att fluorid först är giftigt när det sväljs, "vilket fluoridtandkräm och fluoridskölj inte är avsedda att göra".

AFP har också tidigare granskat missvisande påståenden om fluoridtandkräm. I denna faktagranskning från november 2020 berättade Matt Hopcraft, lektor vid tandläkarskolan vid Melbournes universitet, för AFP i ett mejl att en giftig dos av fluorid är 5 mg per kilo kroppsvikt, vilket skulle motsvara 350 mg fluorid för en vuxen person som väger 70 kilo.

"Vuxentandkräm innehåller ~0.22 mg i en ärtstor mängd för att borsta tänderna och barntandkräm ungefär hälften av detta", sade han. "För att uppnå en giftig dos för ett barn som väger 10 kilo skulle hen behöva äta en halv tub vuxentandkräm."

Fluorid rekommenderas för att förebygga karies

Slutligen påstår de svenska inläggen att man klarar sig mycket bra utan fluoridtandkräm eller munskölj.

Sveriges Tandläkarförbund förklarar dock att även om man undviker försöker undvika socker innehåller en stor mängd livsmedel tillsatt socker, vilket gör det svårt att ha en så restriktiv kosthållning att fluorid i kariesförbyggande syfte blir onödigt.

Enligt förbundet måste man använda fluoridtandkräm kontinuerligt för att förebygga karies eftersom fluoridets effekt är lokal or kortvarig. Barn upp till sex år bör använda barntandkräm med lägre fluoridinnehåll eftersom barn har svårt att spotta ut tandkrämen själv, säger förbundet.

Finns det något du skulle vilja att AFP faktagranskade?

Kontakta oss